Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Rydym yma i’ch helpu chi i fanteisio ar ein hamrywiaeth o wasanaethau TG yn ystod eich amser yn y Brifsygol.

Computing Services

Mae gan ein myfyrwyr fynediad i:

  • Ystafelloedd Cyfrifiadura ar draws y ddau gampws
  • Mynediad Di-wifr ar draws y Brifysgol a’i phreswylfeydd
  • Mynediad dros y We i’ch ebost Prifysgol, calendr, filestore, amgylchedd dysgu rhithwir, catalogau llyfrgell, cyfnodolion a mwy drwy’r Fewnrwyd.
  • Cefnogaeth a chyngor cyfeillgar rhad ac am ddim gan ein clinig TG (wedi’i leoli yn Undeb y Myfyrwyr)
  • Gwerthiannau cyfrifiadur, rhentolion ac atgyweiriadau yn Siop TG Undeb y Myfyrwyr.
  • Cyrsiau hyfforddi a gweithdai i’ch helpu chi i gael y gorau o’n gwasanaethau TG.

IT Service Desk