Dinas fywiog

Canolfan Mileniwm Cymru

Yn fywiog, hyderus a chosmopolitaidd, mae dinas Caerdydd yn cynnig rhywbeth i bawb. O gyffro'r bywyd dinesig i heddwch a thawelwch yr arfordir a'r cefn gwlad cyfagos.

Bywyd diwylliannol a chymdeithasol amrywiol

"Mae gan Gaerdydd y cwbl mae'n debyg: pensaernïaeth ddinesig fawreddog mewn lleoliad awelog ger y lli, bariau smart iawn a lleoliadau sydd o fewn herc, cam a naid i ffwrdd o gefn gwlad hyfryd."

Canllaw Prifysgolion The Guardian 2016

Cyfleusterau chwaraeon safonol

  • Pwll Nofio Olympaidd, llawr sglefrio (cartref i dîm hoci iâ'r ddinas, y Cardiff Devils) a rafftio dŵr gwyn yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, a chwaraeodd rhan yng Ngemau Olympaidd 2012.
  • Stadiwm Principality gyda lle i 73,000 o bobl, sy'n gartref i rygbi rhyngwladol ac yn cynnal gemau pêl droed pwysig a pherfformiadau cerddoriaeth.
  • Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (trac chwaraeon amrywiol a maes athletau), Stadiwm Pêl-droed Caerdydd (Cartref i Glwb Pêl droed Dinas Caerdydd) a Pharc yr Arfau (Cartref i Glwb Rygbi Gleision Caerdydd)
  • Mae Stadiwm SSE SWALEC yn cynnig Criced o’r radd uchaf ac wedi ei leoli yng ngerddi hardd Sophia.

Siopa

  • Mae Caerdydd yn cynnig rhai o’r cyfleusterau siopa mwyaf amrywiol ac eang tu allan i Lundain.
  • Cewch farchnad hanesyddol, arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd, siopau llyfrau annibynnol, siopau cerddoriaeth a mwy.
  • Mae yna ganolfannau siopau mawr a modern (gan gynnwys Canolfan Dewi Sant, un o ganolfannau mwyaf y DU), a strydoedd siopa wedi’u teilwra ar gyfer cerddwyr yn cynnig amrywiaeth o siopau gyda nifer o enwau adnabyddus yn eu plith.

Cyfleoedd i ymlacio

  • Cafodd Bae Caerdydd, sef porth allforio glo mwyaf y byd yn y 19g a'r 20g cynnar, ei drawsnewid yn ddatblygiad ar y glannau mwyaf Ewrop, gyda chyfoeth o weithgareddau hamdden a llefydd bwyta ac yfed.
  • Mae 330 o barciau a gerddi yn ardal Caerdydd. Maent yn mynd ar draws y ddinas gan gynnig hafan werdd ar gyfer astudio ac ymlacio.