Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Mae gennym fflatiau sydd wedi'u cadw yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont ar gyfer myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg neu sy'n dysgu'r iaith ac sy’n dymuno cael eu gosod mewn grŵp gyda’i gilydd.

Os ydych chithau’n siarad Cymraeg ac os hoffech fanteisio ar y trefniadau hyn, dewiswch yr opsiwn hwn yn eich cais ar-lein.

Gweld rhestr o breswylfeydd i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg