Myfyrwyr Erasmus a myfyrwyr cyfnewid

Myfyrwyr Erasmus a rhaglenni cyfnewid
Mae ein preswylfeydd mewn lleoliadau hwylus dros ben, ac mae modd cerdded o’r rhan fwyaf ohonynt i naill ai gampws Parc Cathays neu gampws Parc y Mynydd Bychan.

Sesiwn llawn (Medi i Fehefin)

Os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd am y flwyddyn academaidd lawn (Medi i Fehefin), mae gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

I sicrhau bod gennych warrant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol, bydd angen i chi:

  1. Gyflwyno’ch cais ar-lein erbyn 10:00 Dydd Gwener 11 Awst 2017
  2. Sicrhau cynnig diamod i astudio erbyn Dydd Iau 31 Awst 2017
  3. Derbyn eich Cynnig Preswylfa o fewn saith diwrnod ar ôl i’ch ystafell gael ei ddyrannu i chi
  4. Cyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell yn ystod y dyddiadau a’r amserau a bennir yn yr Wybodaeth am Gyrraedd

Sylwer:

  • Os byddwn yn derbyn eich cais ar-lein ar ôl Dydd Gwener 11 Awst 2017, neu eich bod yn derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl Dydd Iau 31 Awst 2017, byddwn yn gwneud ein gorau er mwyn cadw lle i chi. Bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich cais am breswyl yn cael ei dynnu’n ôl a bydd eich ystafell yn cael ei ddyrannu i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd eich dyddiad teithio wedi’i gadarnhau er mwyn gwirio argaeledd ystafelloedd.

Myfyrwyr am Ran o'r Sesiwn (Semester yr Hydref neu’r Gwanwyn yn unig)

Yn anffodus, nid yw Swyddfa Llety'r Brifysgol yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sydd yma am ran o'r sesiswn.

Myfyrwyr sy’n cyrraedd ym mis Medi

Mae'n annhebygol y byddwn yn gwybod a oes modd cynnig le i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol erbyn diwedd mis Medi. Gallwch gael mwy o wybodaeth am gyrraedd Caerdydd gan y Swyddfa Ryngwladol.

Myfyrwyr sy’n cyrraedd ar ôl mis Medi

Mae'n debygol y byddwn yn gallu cynnig lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol gan fod lleoedd gwag ar gael fel arfer o'r wythnos gyntaf ym mis Hydref. Dylech gysylltu â'r Swyddfa Llety cyn i chi gyrraedd Caerdydd i weld os oes llety ar gael.