Israddedigion

Ewch ar daith o amgylch ein neuaddau preswyl:

Gwyliwch fideo am breswylfeydd Prifysgol Caerdydd.

Os ydych yn byw oddi cartref am y tro cyntaf, mae ymgartrefu a chwrdd â ffrindiau yn camau pwysig – mae byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol yn rhoi’r cyfle perffaith i gwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol sy’n astudio ystod eang o bynciau.

Byw yng Nghaerdydd

Ymgeiswyr â chynnig cadarn a chynnig wrth gefn

Ymgeisiwch drwy’r cylch derbyn arferol i warantu lle ichi.

Amrywiaeth o Breswylfeydd

Ymgeiswyr clirio ac ymgeiswyr hwyr

Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i le i fyfyrwyr sydd wedi cael lle drwy'r broses glirio.

Erasmus and exchange students

Myfyrwyr Erasmus a myfyrwyr cyfnewid

Gwybodaeth am breswylfeydd ar gyfer myfyrwyr sesiwn llawn a sesiwn rhannol erasmws a myfyrwyr cyfnewid.

Residences

Preswylfeydd

Edrychwch ar y rhestr lawn o breswylfeydd sydd ar gael i is-raddedigion.

Beth yw barn y myfyrwyr?

Symud i neuadd breswyl yw’r peth gorau y gall myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud. Mae’n anodd disgrifio'r amser gwych ces i yn fy neuadd – rwy’n ei argymell yn gryf i bawb!

Freya, sy’n aros yn Ne Tal-y-bont

Rydych yn cwrdd â phobl anhygoel sy’n gwneud pob math o gyrsiau gwahanol. Roedd Neuadd y Brifysgol yn lleoliad hyfryd, gyda cheginau mawr ar bob llawr. Roedd ystafelloedd en-suite ar gael, golchdy ar y llawr gwaelod, diogelwch a chyfleusterau parcio... gwych!

Silvia, sy’n aros yn Neuadd y Brifysgol