Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Study bedrooms
Mae cegin a rennir ar gyfer y myfyrwyr.

Mae neuaddau preswyl hunanarlwyo Prifysgol Caerdydd ar gael yn ystod yr haf i'r categorïau canlynol o westeion:

  • Myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf.
  • Unrhyw fyfyrwyr Prifysgol nad ydynt yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf (gan gynnwys myfyrwyr sy'n graddio).
  • Darpar fyfyrwyr gyda chynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).
  • Gwesteion myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).

Os yw eich amgylchiadau'n wahanol i'r categorïau uchod, gallwch aros mewn preswylfeydd amgen y Brifysgol.

Sut i archebu ar gyfer 2019

Gallwch lawrlwytho ffurflen gadw lle o’r wefan hon ym mis Mawrth 2019, ynghyd â manylion am argaeledd, prisiau a thelerau ac amodau. Sylwer na fydd lle mewn Preswylfeydd Haf Myfyrwyr yn cael ei gynnig i unrhyw fyfyriwr sydd â dyledion arnynt i’r Brifysgol.

Pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith a Wi-Fi

Mae Wi-fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Preswylfeydd Haf Llys Cartwright

Preswylfeydd Haf Llys Senghennydd