Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Myfyrwyr yn sgwrsio yn un o geginau'r Preswylfeydd

Mae neuaddau preswyl hunanarlwyo Prifysgol Caerdydd ar gael yn ystod yr haf i'r categorïau canlynol o westeion:

  • Myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf.
  • Unrhyw fyfyrwyr Prifysgol nad ydynt yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf (yn cynnwys myfyrwyr sy'n graddio)
  • Darpar fyfyrwyr gyda chynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).
  • Gwesteion myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).

Os yw eich amgylchiadau'n wahanol i'r categorïau uchod, gallwch aros mewn preswylfeydd Prifysgol amgen

Sut i archebu ar gyfer 2016

Mae ein preswylfeydd ar gael rhwng Dydd Mercher 15 Mehefin 2016 a Dydd Mercher 7 Medi 2016. Os hoffech chi gadw ystafell, cwblhewch y ffurflen archebu berthnasol a'i hebostio at Dderbynfa'r Preswylfeydd perthnasol.

Nodwch na fydd myfyriwr sydd mewn dyled i'r Brifysgol yn cael cynnig lle yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr.

Aros am 29 noson neu lai

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Senghennydd (rhannu ystafell ymolchi). Mae prisiau'n amrywio o £13.30 i £18.36 y noson.

Ffurflen Archebu Llys Senghennydd (29 noson neu lai)

31 May 2016

Cwblhewch y ffurflen i aros yn Llys Senghennydd dros yr Haf.

PDF

Manylion trosglwyddo cerdyn credyd/debyd i Lys Senghennydd

10 June 2016

Ffurflen i dalu am eich arhosiad yn Llys Senghennydd dros yr haf.

PDF

Aros am 30 diwrnod neu fwy

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Cartwright (rhannu ystafell ymolchi). Mae prisiau'n amrywio o £13.30 i £16.30 y noson.

PDF

Manylion trosglwyddo cerdyn credyd/debyd i Lys Cartwright

10 June 2016

Ffurflen i dalu am eich arhosiad yn Llys Cartwright dros yr haf.

PDF

Pwyntiau cysylltu'r rhwydwaith a mynediad di-wifr

Mae cyfleusterau di-wifr ar gael i'r holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu rhwydwaith academaidd Caerdyd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd yn unig. Cewch ragor o wybodaeth am y gwasanaeth ar dudalennau gwe Rhwydwaith preswylfeydd Prifysgol Caerdydd (RESLAN).

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Preswylfeydd Haf Llys Cartwright

Preswylfeydd Haf Llys Senghennydd