Ewch i’r prif gynnwys

Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Cegin (Tai A - K)
Cegin (Tai A - K)

Mae preswylfeydd hunanarlwyo ar gael yn Llys Cartwright a Llys Senghennydd o Ddydd Mercher 19 Mehefin i Ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig (Aros am 29 noson neu fwy)

Mae ystafelloedd ar gael am:

Gwybodaeth i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd

Unrhyw fyfyriwr neu ddarpar fyfyriwr (isafswm aros o 2 noson)

Mae ystafelloedd ar gael am:

  • £18.44 y noson yn Llys Senghennydd (rhannu ystafell ymolchi) ar gyfer unrhyw fyfyriwr Prifysgol neu ddarpar fyfyriwr Prifysgol Caerdydd
  • cyfradd gostynedig o £15.37 y noson yn Llys Senghennydd (rhannu ystafell ymolchi) ar gyfer unrhyw arosiad dros 28 noson
  • cyfradd gostynedig o £15.37 y noson yn Llys Senghennydd (rhannu ystafell ymolchi) ar gyfer myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd sy'n astudio ar gyfer hyd eu harosiad (bydd angen tystiolaeth o astudio gan gynnwys dyddiadau - ni fydd cerdyn adnabod myfyriwr yn ddigon)

Gwybodaeth i fyfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd neu ddarpar fyfyrwyr

Ddim yn fyfyriwr?

Gallwch wirio argaeledd ac archebu trwy ein Swyddfa Cynadleddau.

Pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith a Wi-Fi

Mae Wi-fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau archebu, cysylltwch â'r Swyddfa Preswylfeydd:

Swyddfa Llety