Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Myfyrwyr yn sgwrsio yn un o geginau'r Preswylfeydd
Myfyrwyr yn sgwrsio yn un o geginau'r Preswylfeydd

Mae neuaddau preswyl hunanarlwyo Prifysgol Caerdydd ar gael yn ystod yr haf i'r categorïau canlynol o westeion:

  • Myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf.
  • Unrhyw fyfyrwyr Prifysgol nad ydynt yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf (yn cynnwys myfyrwyr sy'n graddio)
  • Darpar fyfyrwyr gyda chynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).
  • Gwesteion myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).

Os yw eich amgylchiadau'n wahanol i'r categorïau uchod, gallwch aros mewn preswylfeydd amgen y Brifysgol.

Sut i archebu ar gyfer 2017

Gallwch lawrlwytho ffurflen archebu o'r dudalen gwe hon ym mis Chwefror 2017 ynghyd â manylion argaeledd, prisiau, a thelerau ac amodau.

Nodwch na fydd myfyriwr sydd mewn dyled i'r Brifysgol yn cael cynnig lle yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr.