Porth Talybont

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Mae Porth Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont, sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae Porth Talybont yn ddatblygiad modern, newydd sbon gydag ardaloedd cymunedol mawr mewn fflatiau ac mae cyfleusterau newydd wedi’u cynnwys. Mae’n rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r adeilad yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio fer i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Porth Talybont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 30 munud 30 munud
Beicio 15 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Cardiff Bus No. 27
n/a

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym http://sites.cardiff.ac.uk/talybontsocial/
Bar http://sites.cardiff.ac.uk/talybontsocial/
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan arlwyo
 • Ensuite
 • Gwely 3/4 (4 troedfedd)
 • Rhannu cegin/ardal fwyta/byw gyda theledu Freeview (gyda thrwydded wedi’i thalu)
 • Fflatiau ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltiad rhwydwaith a Wi-Fi
 • Lleoedd Parcio (130 lle a neilltuwyd rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont)
 • Golchdy
 • 2 ystafell gyda chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (gall fod yn addas ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn)

Session 2016/2017

Cyfnod Preswyl Canolradd (Mis Medi i Fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite £4960.38(3 X £1653.46) 
Lle Parcio £145.50(3 X £48.50)

Anna Carpanini

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 5807

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 5807

Christine Lovell

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4615

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 179
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Canolradd
Mannau parcio 130

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Porth Talybont
Bevan Place
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3UX

+44 (0)29 2087 5807