Tai/Fflatiau Myfyrwyr (Y Pentref)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Trosolwg

Mae gan y Brifysgol nifer o dai i fyfyrwyr yn ardal Cathays a’r Rhath. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn gyfleus yn agos i gampws Parc Cathays, Undeb y Myfyrwyr a Chanol y Ddinas.

Tai myfyrwyr (Pentref)

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1.75 milltir
Cerdded 15 munud 35 munud
Beicio 7 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Neuadd Hodge
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 4-11 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

Parau

2 x fflat un ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi

Teuluoedd

4 x fflat dwy ystafell wely sydd ag ystafell wely ddwbl, un ystafell wely sydd â dau wely/gwelyau bync, ystafell fyw, cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2016/2017 (bydd prisiau ar gyfer 2017/2018 ar gael o fis Mai 2017)

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

Math

Cyfanswm

Rhandaliadau

Nodiadau

Rhannu Ystafell Ymolchi

£3815.68

(2 X £1271.89 and 1 X £1271.90

 

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

Math

Cyfanswm

Rhandaliadau

Nodiadau

Rhannu ystafell ymolchi

£5054.72

(2 X £1684.91 and 1 X £1684.90)

Ôl-raddedigion yn unig

Fflat â 1 ystafell wely

£7553.36

(2 X £2517.79 and 1 X £2517.78)

 

Fflat â 2 ystafell wely

£8386.24

(2 X £2795.41 and 1 X £2795.42)

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 224
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Fflat un gwely
Fflat dau wely
Cyfnodau preswyl Safonol
Blwyddyn lawn
Mannau parcio No car parking within a 3 mile radius

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)
Cathays
Caerdydd
CF24

+44 (0)29 2087 5709