Neuadd Roy Jenkins

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl fechan gyda lle parcio, yn agos i siopau lleol.

Trosolwg

Mae Neuadd Roy Jenkins yn neuadd breswyl fechan sydd yn llai na milltir o gampws Parc Cathays. Mae’n agos i ardal siopa leol sydd yn cynnwys dwy archfarchnad.

Un o’r pethau gorau am Neuadd Roy Jenkins yw ei bod yn agos i siopau a thrafnidiaeth gyhoeddus, sy’n golygu bod popeth sydd angen arnoch yn gyfleus. Yr oedd hi’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau ac roedd y cyfleusterau yn wych.
Eliot Murray
Neuadd Roy Jenkins

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1 milltir
Cerdded 15 munud 20 munud
Beicio 7 munud 10 munud
Bws n/a Cathays Terrace, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Llys Cartwright
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 5 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith  a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Maes parcio (20 o leoedd)

Parau

 • 12 x fflat un ystafell sydd â lle gwely/eistedd, cegin ac ystafell ymolchi

Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2017/2018

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi£4043.52(2 X £1347.77 a 1 X £1347.78) 
Maes parcio£145.50(3 X £48.50) 

Cyfnod preswyl blwyddyn llawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Llety un ystafell £7122.56(3 X £2374.19 a 1 X £2374.18)

Kim Dyer

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2046 4939

Christine Lovell

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2048 5641

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 42
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Stiwdio
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 20

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Neuadd Roy Jenkins
Heol Crwys
Cathays
Caerdydd
CF24 4NE

+44 (0)29 2046 4939