Neuadd Hodge

Ar gyfer: Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl fechan i ôl-raddedigion sydd drws nesaf i Lyfrgell y Dyniaethau ac yn daith gerdded fer i gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae Neuadd Hodge yn neuadd breswyl fechan i ôl-raddedigion yn agos i gampws Parc Cathays, Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ac Adeilad y Dyniaethau.

Byddwn yn sicr yn argymell byw yn Neuadd Hodge gan ei fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, ac yn ffordd hawdd i’ch cyflwyno i fywyd myfyriwr a byw’n annibynnol. Mae’n agos iawn i’r Brifysgol, gan ganiatáu i fi adael fy ngwely 10 munud cyn fy narlithoedd!
Matt Beckett
Neuadd Hodge

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.25 milltir 1.25 milltir
Cerdded 5 munud 30 munud
Beicio 2 munud 15 munud
Bws n/a Heol Crwys, Bws Caerdydd 38/38A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • Rhannu Ystafell ymolchi (mae rhan fwyaf o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 4-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu i’r rhwydwaith a Wi-Fi
 • Siediau beic
 • Golchdy
 • Lleoedd parcio (9 lle)

Sesiwn 2017/2018

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu Ystafell Ymolchi£4376.65(2 X 1458.88 a 1 X 1458.89) 
Lle parcio£145.50(3 X £48.50) 

Cyfnod preswyl o flwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu Ystafell Ymolchi£5797.85(2 X 1932.62 a 1 X 1932.61)

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0047

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 60
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Cyfnodau preswyl Safonol
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 9

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Hodge
Heol Wyverne
Cathays
Caerdydd
CF24 4BJ

+44 (0)29 2087 6476