Neuadd Aberconwy

Ar gyfer: israddedigion

Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a champws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae Neuadd Aberconwy y drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd, sef taith gerdded fer o Adeilad y Dyniaethau, Ysgol Gyfraith Caerdydd a Champws Parc Cathays.

Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli'n agos iawn i amwynderau angenrheidiol. Mae’n cymryd munud i gyrraedd siopau neu fariau ac mae'r cyfleusterau trafnidiaeth yn agos hefyd. Mae’r amgylchedd byw yn dda ac mae’n hawdd cymdeithasu a dod o hyd i bobl sy’n rhannu’r un diddordebau.
Ayasta Pokharel
Adeilad Aberconwy

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws Heol Albany Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Cwt Beiciau Neuadd Colum
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 3-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Golchdy
 • Llety sy’n hwylus i gadair olwyn (tair ystafell)
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod am fyw mewn amgylchedd tawel)
 • Cyfnod preswyl safonol

Sesiwn 2017/2018

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi£4376.65(2 X £1458.88 a 1 X £1458.89)

Deborah Randall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0047

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 72
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 0

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Neuadd Aberconwy
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU