Asiantaethau gosod

student housing

Nodwch: Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei roi ar gyfer cyfleuster myfyrwyr sy’n chwilio am lety yn y sector breifat. Nid yw cynnwys yr asiantaeth gosod ar y dudalen hon yn golygu bod Prifysgol Caerdydd yn cymeradwyo’r asiantaeth.

Cardiff Student Letting

Mae Cardiff Student Letting yn asiantaeth gosod tai a berchnogir a redir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’r asiantaeth wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr yn dod o hyd i dai safonol a berchnogir gan landlordiaid dibynadwy. Mae’r asiantaeth wedi'i lleoli yn gyfleus ar lawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr, lle gall myfyrwyr gofrestru eu manylion a derbyn ebyst ynglŷn â'r holl dai sy’n ateb eu gofynion. Nid yw Cardiff Student Letting yn codi ffi asiantaeth.

Asiantaethau gosod eraill yng Nghaerdydd

Mae ALMA yn grŵp o asiantaethau gosod tai sy’n gweithredu'n bennaf yn ardal De Cymru. Mae gan y cwmnïau sydd yn aelodau gasgliad cyffredin o safonau sy’n cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Caerdydd. Gallwch hefyd weld rhestr o asiantaethau gosod tai yng Nghaerdydd sydd yn aelodau o’r Gymdeithas Asiantaethau Gosod a Rheoli (ALMA).