Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o'r DU. Os bydd lleoedd ar gael byddwn yn cyhoeddi'r manylion ar y tudalennau hyn.

Sector breifat

Ceir amrywiaeth o ddewisiadau llety yn y sector breifat.