Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus nid ydym yn gallu gwarantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o'r DU. Os bydd lleoedd ar gael byddwn yn cyhoeddi'r manylion ar y tudalennau hyn.

Sector breifat

Rydym yn cynhyrchu rhestrau gwybodaeth sydd ar gael i'r sector breifat. Dyma wasanaeth am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Felly nid oes gofyn i fyfyrwyr dalu ffi darganfyddwyr/gweinyddu ar gyfer eiddo y daethpwyd o hyd iddo drwy'n rhestrau.