Preswylfeydd

Mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn lleoedd bywiog a phrysur, yn enwedig os oes nifer fawr o fyfyrwyr yn yr un llety.

Bydd byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn fwy swnllyd na byw gartref, a dylech ystyried hyn wrth ddewis ble i fyw.

Gweld rhestr o breswylfeydd i ôl-raddedigion