Gwarantu’ch lle

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/UE sy'n cyrraedd ym mis Medi, rydym yn gwarantu lle i un person i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

I sicrhau bod gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol, bydd angen i chi:

  • Gyflwyno’ch ffurflen gais ar gyfer lle ar-lein a gwneud rhagdaliad o £200 na ellir ei ad-dalu erbyn 16:00 dydd Iau 9 Awst 2018
  • Derbyn cynnig diamod i astudio erbyn dydd Gwener 7 Medi 2018
  • Derbyn eich Cynnig Preswyl ar-lein o fewn 7 diwrnod i’ch ystafell gael ei ddyrannu
  • Cyrraedd a chasglu allwedd i’ch ystafell o fewn y dyddiadau/amserau a nodwyd yn y Wybodaeth am Gyrraedd

Nodwch: Os yw eich cais am breswylfeydd yn cael ei dderbyn ar ôl 16:00 dydd Iau 9 Awst 2018, neu rydych yn dderbyn cynnig i astudio ddiamod ar ôl dydd Gwener 7 Medi 2018, byddwn yn gwneud ein gorau er mwyn cadw lle i chi. Bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i’r felin.

Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich cais am breswyl yn cael ei dynnu’n ôl a bydd eich ystafell yn cael ei ddyrannu i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a bydd angen i chi gysylltu â Swyddfa Llety'r Brifysgol pan fydd eich dyddiad teithio wedi’i gadarnhau er mwyn gwirio argaeledd ystafelloedd.

Ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu rai a Noddir

Nid oes yn rhaid i ôl-raddedigion y Cyngor Prydeinig neu rai a Noddir dalu’r rhagdaliad o £200. I fod yn gymwys i beidio â thalu hwn mae’n rhaid ichi arbed eich cais ar-lein ac anfon tystiolaeth ddogfennol addas eich bod yn fyfyriwr y Cyngor Prydeinig, neu fel arall prawf bod eich costau byw’n cael eu noddi, i’r Swyddfa Llety'r Brifysgol erbyn 16:00 dydd Iau 9 Awst 2018.

Os nad ydych chi'n arbed eich cais ar-lein a darparu'r dystiolaeth hon erbyn 16:00 Dydd Iau 9 Awst 2018, ni fyddwch yn derbyn lle wedi'i warantu ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Os na fyddwch yn arbed eich ffurflen gais ar-lein a darparu tystiolaeth erbyn dydd Gwener 11 Awst 2017 ni fydd lle yn cael ei warentu ym mhreswylfeydd y Brifysgol.