Ôl-raddedigion o dramor/UE

Gwarantu’ch lle

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/o’r Undeb Ewropeaidd yn cyrraedd ym mis Medi, rydym yn gwarantu lle i un person i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Preswylfeydd

Gweler y rhestr lawn o breswylfeydd i ôl-raddedigion.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy'n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i weld a oes lle i gael: