Ôl-raddedigion

Ôl-raddedigion o dramor a'r UE

Cyrraedd ym mis Medi

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/UE a fydd yn cyrraedd ym mis Medi, mae gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i weld a oes lle i gael.

Ôl-raddedigion o’r DU

Gall ôl-raddedigion o'r DU gyflwyno ceisiadau ar gyfer llety yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19. Gallwch wneud cais trwy eich porth myfyrwyr.

Yn anffodus, ni allwn warantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU.

Rhagor o wybodaeth am lety'r sector preifat.

Digwyddiad chwilio am lety i ôl-raddedigion 2018

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi uno gyda'n hasiantaeth gosod tai i gyflwyno digwyddiad chwilio am dai penodol i ôl-raddedigion yn dod i Gaerdydd i astudio.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng Dydd Mercher 15 Awst a Dydd Gwener 17 Awst.

Rhagor o wybodaeth am ein Digwyddiad Chwilio am Dai.