Mynediad rhwydwaith a Wi-Fi

Mae mannau cysylltu â'r we a Wi-Fi Prifysgol Caerdydd ar gael ar gyfer myfyrwyr cofrestredig yn unig.

Mae'r cyfleusterau hyn yn eich galluogi i fynd ar rwydwaith academaidd y Brifysgol a'r rhyngrwyd i ryw raddau. Bydd angen eich cyfrifiadur eich hun arnoch i ddefnyddio'r cyfleuster hwn.

Cyplau a theuluoedd

Mae Wi-Fi ar gael i westeion cyplau ac mewn llety i deuluoedd. Bydd côd ar gael yn y dderbynfa i alluogi'r defnyddiwr i gysylltu â'r we.