Rydym yn cynnal adolygiadau systematig a llenyddiaeth ym meysydd iechyd cyhoeddus, yn ogystal ag archwilio arloesedd methodolegol a darparu gwasanaethau ymgynghori a hyfforddiant.

Books on a library shelf

Ein cyhoeddiadau

Darganfyddwch amrywiaeth o gyhoeddiadau diweddar.

Research Strategy

Amdanom ni

Rydym yn adnabod, gwerthuso a chrynhoi tystiolaeth gyfredol dibynadwy ac yn dysgu dulliau adolygu systematig.

Prosiectau

Dod o hyd i brosiectau ymchwil cyfredol ac sydd wedi dod i ben ar bynciau fel gofal lliniarol, gwarchod plant a monitorau cardiaidd.

Two men and a woman sitting at a table talking

Astudio gyda ni

Rydym yn rhedeg sesiynau a gomisiynwyd yn arbennig yn ogystal â gweithdai a chyrsiau ar gyfer staff a myfyrwyr.

Hand on a computer mouse

Ein hadnoddau

Dod o hyd i ddiffiniadau, llawlyfrau, rhestrau gwirio a chanllawiau ar gyfer adolygwyr systematig.