Ewch i’r prif gynnwys

Rhyfel Byd Cyntaf

Llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, archifau ac effemera o'r cyfnod 1914-18, sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Pynciau

La Ligue des Artistes Belges, Belgian art in exile: A representative gallery of modern Belgian art (1916).

Celfyddyd

Celf, darlunio a chartwnau.

'Images of war' gan Richard Adlington, llyfr o gerddi gyda darluniau gan Paul Nash (Westminster, Llundain: Beaumont Press, 1919).

Llenyddiaeth

Barddoniaeth, dramâu a nofelau

Gordon, Hampden and Joyce Dennys, Rhymes of the red triangle (London: John Lane The Bodley Head, [1917-1919?])

Llenyddiaeth plant

Straeon ysgol, straeon tylwyth teg a gweithiau arall ar gyfer plant.

Peter Edwards, Pedr Alaw, Cân Weithred: Y milwyr bychain: Lerpwl: H. Evans, 1914).

Cerddoriaeth

Emynau, geiriau a thaflenni cerddoriaeth.

Knights of Malta, Priory for Wales, Programme of grand concert by the Newport Choral Society on behalf of the Newport Centre of the above order (1919).

Cyngherddau

Gwyliau cerddorol/cymanfaoedd canu.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1918: Castell Nedd), Y rhaglen swyddogol, Eisteddfod Frenhinol Genedlaethol Cymru, Castell Nedd, Awst 6, 7, 8, a 9, 1918

Eisteddfodau

Rhaglenni a rhestrau pynciau

'The Gap in the Bridge' Punch, 10 Rhagfyr 1919.

Gwleidyddiaeth

Archifau, llyfrau, papurau newydd a chyfnodolion.

Mr. Lloyd George a'r Ddeddf Datgysylltu Gymreig (27 Mai 1914)

Crefydd

Datgysylltu, mudiadau o blaid rhyfel, a gwrthwynebwyr cydwybodol.

Busnes a diwydiant

Economi, Llafur a masnach.

Cofgolofn myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Y Prif Adeilad.

Addysg

Yn cynnwys gwaith ar y Gymraeg, a hanes Prifysgol Caerdydd.

C. R. Ashbee, Where the great city stands: a study in the new civics (Llundain: Gwasg Essex House a B.T. Batsford, 1917).

Ailadeiladu Prydain

Pensaernïaeth a chynllunio trefol ym Mhrydain ar ôl y rhyfel.

'Courtesies of the Road', Out and away: a posy of travellers’ joy (London: Robinson and Birch, Ltd., July 1919-Spring 1920).

Teithio a hamdden

Canllawiau a chyfrifon teithio.

Jones, James Ifano, Ysbyty Tywysog Cymru i Forwyr a Milwyr Cymru a Sir Fynwy Wedi Colli Aelodau yn y Rhyfel: hanes yr ysbyty a agorwyd gan ei uchwelder Brenhinol Twysog Cymru, Marchog y Gardys, Ddydd Mercher, Chwefror yr 20fed, 1918 (Cardiff: The Committee, 1918).

Meddygaeth a gwyddoniaeth

Biolegol (meddygaeth, fferylliaeth, seiciatreg) a gwyddorau daear (cemeg a daeareg).

T. D. Hadjich, The world’s war cartoons: blood and iron, the Balkans in caricature (London: Cecil Palmer and Hayward, 1916).

Achosion a tharddiadau

Ffynonellau ar y digwyddiadau'n arwain at y rhyfel.

Cyfnod y rhyfel

Ffynonellau cyfnod y rhyfel, gan gynnwys cyfrifon o faes y gad.

'Wanted: a St. Patrick', Punch, 3 May 1916.

Ar ôl y rhyfel

Ffynonellau am y cyfnod ar ôl y rhyfel ac am hanes Cynghrair y Cenhedloedd.