Archif Hugh Cudlipp

Llun o Hugh Cudlipp (mewn trowsus gwyn) tu allan i Swyddfeydd y Daily Sketch/Sunday Graphic.

Papurau personol Hugh Cudlipp, yr Arglwydd Cudlipp o Aldingbourne, cyn-olygydd y Daily Mirror a Chadeirydd y Gorfforaeth Cyhoeddi Ryngwladol.

Porwch y catalog ar-lein

Mae’r papurau'n amrywio o lythyrau a dogfennau am ei yrfa newyddiadurol gynnar yng Nghaerdydd a De Cymru, drwy ei esgyniad i amlygrwydd golygyddol yn Stryd y Fflyd a gwaith gyda’r Gorfforaeth Cyhoeddi Ryngwladol (IPC). Maent yn arddangos ei gysylltiadau agos gydag amrywiaeth eang o bobl mewn newyddiaduraeth, y llywodraeth a’r senedd.

Drwy gydol ei fywyd roedd Hugh Cudlipp yn ffrind personol a chydweithiwr proffesiynol i Cecil King ac mae’r archif yn cynnwys llawer o ddeunydd yn gysylltiedig â diswyddiad Cecil King o gadeiryddiaeth yr IPC. Mae’r archif hefyd yn cynnwys trawsgrifiad prin o dreial Liberace yn erbyn y Daily Mirror. Mae’r archif yn adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio datblygiad a dylanwad y Gwasg Brydeinig poblogaidd yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel.

Mae’r deunydd wedi’i drefnu mewn adrannau fel y ganlyn er mwyn adlewyrchu bywyd personol a phroffesiynol Hugh Cudlipp:

  • bywyd personol Cudlipp
  • cyfeillgarwch a’i berthynas proffesiynol gyda Cecil Harmsworth King
  • gohebiaeth gyda’r wasg, aelodau’r llywodraeth ac aelodau seneddol, ysgrifenwyr a phersonoliaethau eraill
  • ysgrifeniadau personol
  • ysgrifeniadau gan eraill am Cudlipp
  • toriadau ppaur newydd (yn bennaf deunydd o fewn ac ynglŷn â'r Daily Mirror, y Grŵp Mirror a Cecil King a'r IPC)
  • arteffactiau
  • deunydd ffilm  clywedol
  • llyfrau lloffion

About this collection

Collection type: Archive

Dates: Early 20 century, Late 20 century

Size: 26 bocs, 9.5 o fetrau

Formats: Newspapers and periodicals, Archives

Subjects: Politics, Literature and journalism, Society and law

Special Collections and Archives team

Need help?

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.