Croeso i Archifau a Chasgliadau Arbennig: dull rhad ac am ddim o gael hyd i drysorau a chasgliadau ymchwil unigryw Prifysgol Caerdydd.

Ein bwriad yw creu a diogelu adnodd cynhwysfawr cenedlaethol a rhyngwladol o wybodaeth ym meysydd hanes, y celfyddydau, y dyniaethau a gwyddoniaeth, a gwneud yr adnodd yn hygyrch i'r cyhoedd. Ein nod yw ysbrydoli eich creadigrwydd, cyfoethogi eich gwaith ymchwil a chefnogi eich dysgu.

Tennyson's Lady of Shalott, illustrated by Gilbert Pownall, c. 1910.

Chwilio

Chwiliwch drwy ein casgliad helaeth o lyfrau, dogfennau archif, ffotograffau, papurau newydd, darluniau, cyfnodolion a mapiau.

Visitors using the reading room

Ein gwasanaethau

Dewch o hyd i'n casgliadau mewn ardal astudio tawel a gwnewch yn fawr o'n cynnwys gyda chymorth ein tîm proffesiynol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein blog

Darllenwch ein blog bywiog i gael gwybod am uchafbwyntiau ein casgliadau, newyddion, cyfleoedd a digwyddiadau.

Visitors using the reading room

Ein cymuned

Mae ein cymunedau'n bwysig i ni. Dysgwch ragor am sut rydym am weithio gyda chi.