A centre of excellence for software engineering in Wales.

Canolfan Ragoriaeth ar gyfer peirianneg feddalwedd yng Nghymru.

Menter newydd gyffrous yw'r Academi Meddalwedd Genedlaethol rhwng Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac arweinwyr ym myd diwydiant, a'i nod yw mynd i'r afael â'r prinder cenedlaethol o raddedigion peirianneg rhaglennu a meddalwedd.

Bydd yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, sydd wedi'i lleoli yn Y Platfform, canolfan dechnoleg newydd yng Nghasnewydd, yn cyflwyno gradd arloesol sy'n canolbwyntio ar y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen i fod yn effeithiol fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Watch our video

Software students working on laptops

Astudio

Mae ein cwrs BSc mewn Peirianneg Feddalwedd Gymwysedig yn datblygu peirianwyr meddalwedd sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dewch i’n Diwrnod Agored nesaf ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2018

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, y cyfleusterau a’r ddinas. Cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Laptop and tablet devices on a desk

Partneriaethau diwydiannol

Rydym wrthi’n chwilio am bartneriaid diwydiannol i'n helpu i lunio'r fenter newydd gyffrous hon.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Wrthi'n recriwtio nawr

Mae lleoedd ar gael nawr i fyfyrwyr sydd eisiau astudio o fis Medi 2016.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae’r Academi Feddalwedd Genedlaethol yn rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.