Ewch i’r prif gynnwys

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Menter newydd gyffrous yw'r Academi Meddalwedd Genedlaethol rhwng Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac arweinwyr ym myd diwydiant, a'i nod yw mynd i'r afael â'r prinder cenedlaethol o raddedigion peirianneg rhaglennu a meddalwedd.

Bydd yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, sydd wedi'i lleoli yn Y Platfform, canolfan dechnoleg newydd yng Nghasnewydd, yn cyflwyno gradd arloesol sy'n canolbwyntio ar y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen i fod yn effeithiol fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Gwyliwch ein fideo

Mae ein cwrs BSc mewn Peirianneg Feddalwedd Gymwysedig yn datblygu peirianwyr meddalwedd sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae’r Academi Feddalwedd Genedlaethol yn rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Rydym wrthi’n chwilio am bartneriaid diwydiannol i'n helpu i lunio'r fenter newydd gyffrous hon.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Wrthi'n recriwtio nawr

Mae lleoedd ar gael nawr i fyfyrwyr sydd eisiau astudio o fis Medi 2019.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Dewch i’n Diwrnod Agored nesaf

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, cyfleusterau a dinas. Dewch i gwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored nesaf ddydd Mercher 27 Mawrth 2019.