Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.

Mae'r llwyddiant rydym wedi ei fwynhau yn agweddau gwasanaeth cyhoeddus ein cenhadaeth yn adlewyrchu ein cysylltiadau hirsefydlog gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau cyhoeddus eraill ledled y wlad.

Uchafbwyntiau

Developing self-evaluation tools to review skill-mix in dental teams.

World social work day
Attendees outside the Glamorgan building on world social work day

With an ageing population, high levels of tooth decay in children and poor access to NHS dental services in parts of Wales, urgent action is needed to improve service delivery in dental teams.

Following the Welsh Government’s dental contract reform, with planned changes in how dentistry is funded, dental teams need to undertake skill-mix reviews. This will ensure they are able to meet patient needs, and make full use of dental care professionals in the future delivery of services.

Improved skill-mix in teams allows dental technicians to utilise the full scope of their skills. This then frees up highly skilled dentists for complex treatments, reduces waiting times and improves access to services.

However, optimising skill-mix is a complex and challenging undertaking, with dental teams requiring support to understand their skill-mix and make best use of limited NHS funding.

A team of researchers at Cardiff University developed and pilot-tested a toolkit, created to help dental teams review their skill-mix in order to reach the Welsh Government’s reformed contract.

The tool

The skills-optimised self-evaluation toolkit (SOSET) was developed as part of a project funded by Health & Care Research Wales (HCRW).

It was developed through a review of existing literature and case studies of dental practices, along with the development of educational activities and tools.

Pilot testing

The SOSET was pilot-tested with 11 practices across South Wales, using defined criteria relevant to skill-mix in dental practice.

Feedback was collected from 92 participants of the pilot tests. The results showed that the SOSET was straightforward, used clear language, was beneficial and would be used by dental teams to improve practice.

Quality Improvement tutors from the Wales Deanery participated in the pilot. Their feedback recommended reducing the paperwork and condensing the SOSET.

As a result, the number of domains and criteria were reduced and enhanced the SOSET’s suitability as a lunchtime exercise.

Ensuring dental therapists are appropriately trained and delivering an optimum skill-mix in dental teams results in enhanced cost efficiency, productivity, patient safety as well as improved patient access and oral health.

The SOSET is now available through the Dental Postgraduate Section of the Wales Deanery. At facilitated SOSET meetings, dental teams are helped to review their skill-mix and set goals. The process has been designed to assist organisational change and team development.

Our impact

Through this research, significant barriers to the optimisation of skill-mix in dental practice were identified.

Dental teams are now using the SOSET to set objectives for optimising the skill-mix within their teams in order to fulfil changing patient needs and the NHS dental contract reform.


Dyma’n harbenigwyr


Developing measures of poverty

Developing measures of poverty

Helping governments monitor progress towards the global Sustainable Development Goals for poverty and nutrition.

Smiling children

Lace Project

LACE: Improving educational experiences and attainment of looked after children.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Teenager smoking

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Photo taken by Flickr user epsos.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.