Prosiectau

Mae'r prosiectau a ganlyn yn gysylltiedig â'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy:

sDNA

Mae Dadansoddi Rhwydweithiau Dylunio Gofodol (sDNA) o dan arweiniad y Dr Crispin Cooper yn ddull safonol ar gyfer dadansoddi rhwydweithiau gofodol. Mae'n fethodoleg ac mae hefyd yn gronfa o dystiolaeth ynghyd â chyfres o feddalwedd am ddim sy'n safonol yn y diwydiant. Cofrestrwch i hyfforddi a dysgu sut i ddefnyddio dadansoddiadau o rwydweithiau gofodol.

Amrywiaeth Afonydd Tir Uchel at Gynaliadwyedd Gwasanaethau Ecosystemau

Mae prosiect DURESS yn rhan o fenter fawr gan y Cyngor Ymchwil i asesu rôl bioamrywiaeth wrth gyflawni gwasanaethau ecosystemau allweddol y mae pobl yn dibynnu arnyn nhw.

Mae ymchwil ar wasanaethau ecosystemau ar y gweill yn Arsyllfa Nentydd Llyn Brianne. Erbyn hyn mae'r prosiect yn datblygu'r thema ymhellach drwy ystyried rôl bioamrywiaeth nentydd wrth reoleiddio ansawdd dŵr ac wrth gynnal bywyd gwyllt.

Morwellt

Mae Grŵp Ymchwil Ecosystemau Morwellt (SERG) yn gydweithrediad rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, sy'n gwneud gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol ar strwythur, swyddogaeth a gwydnwch dolydd morwellt, mewn system ecolegol gymdeithasol berthynol a'r cymorth i sicrwydd bwyd y maen nhw'n ei gynnig.