Prosiectau

Mae'r prosiectau a ganlyn yn gysylltiedig â'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy:

sDNA

Mae Dadansoddi Rhwydweithiau Dylunio Gofodol (sDNA) o dan arweiniad y Dr Crispin Cooper yn ddull safonol ar gyfer dadansoddi rhwydweithiau gofodol. Mae'n fethodoleg ac mae hefyd yn gronfa o dystiolaeth ynghyd â chyfres o feddalwedd am ddim sy'n safonol yn y diwydiant. Cofrestrwch i hyfforddi a dysgu sut i ddefnyddio dadansoddiadau o rwydweithiau gofodol.

Amrywiaeth Afonydd Tir Uchel at Gynaliadwyedd Gwasanaethau Ecosystemau

Mae prosiect DURESS yn rhan o fenter fawr gan y Cyngor Ymchwil i asesu rôl bioamrywiaeth wrth gyflawni gwasanaethau ecosystemau allweddol y mae pobl yn dibynnu arnyn nhw.

Mae ymchwil ar wasanaethau ecosystemau ar y gweill yn Arsyllfa Nentydd Llyn Brianne. Erbyn hyn mae'r prosiect yn datblygu'r thema ymhellach drwy ystyried rôl bioamrywiaeth nentydd wrth reoleiddio ansawdd dŵr ac wrth gynnal bywyd gwyllt.

Morwellt

Mae Grŵp Ymchwil Ecosystemau Morwellt (SERG) yn gydweithrediad rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, sy'n gwneud gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol ar strwythur, swyddogaeth a gwydnwch dolydd morwellt, mewn system ecolegol gymdeithasol berthynol a'r cymorth i sicrwydd bwyd y maen nhw'n ei gynnig.

crt logo

Canal and River Trust

In partnership with the Canal and River Trust the Sustainable Places Research Institute is investigating the public benefits of inland waterways in England and Wales.

Seagrass

Seagrass

Find out about our research into the structure, function and resilience of seagrass meadows, within a linked social ecological system and the food security support they provide.

3d network analysis of the South Wales Valleys

sDNA

Spatial Design Network Analysis (sDNA) is a standard method for analysing spatial networks led by Dr Crispin Cooper.

citizen science

Place-based approaches to Environmental Education

The Place-based approaches to Environmental Education project explores the impact of efforts to nurture environmental learning within experiential contexts.

SUSPLACE

SUSPLACE

SUSPLACE is a Marie Curie Actions Initial Training Network funded by the European Commission, to train Early Stage Researchers (ESR) in innovative, interdisciplinary approaches to study Sustainable Place-shaping practices.

Landslide

Resilience to EArthquake-induced landslide risk in CHina (REACH)

A new NERC-funded collaboration will further our understanding of how communities recover from landslides associated with large earthquakes.