Y Triongl Cwrel, Cefnfor India a’r Môr Tawel

Teitl y prosiect

Cydnabod rôl dolydd morwellt mewn sicrwydd bwyd: ailosod blaenoriaethau'r agenda cadwraeth forol (2012-2014)

Ariennir y prosiect gan Waterloo Foundation

Y prif geisydd

Y Dr Leanne Cullen-Unsworth

Cyd-geisydd

Y Dr Richard Unsworth (Prifysgol Abertawe)

Mae'r prosiect hwn yn cynnig astudiaeth achos sy'n amlinellu gwerth economaidd uniongyrchol dolydd morwellt a'u potensial o ran sicrwydd bwyd er mwyn llywio rheolaeth ar yr Ardal Forol Warchodedig yn y Triongl Cwrel sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth. I wireddu'r nod yma, bydd y prosiect yn dangos y cysylltiadau rhwng dolydd morwellt a chynhyrchedd pysgodfeydd ac yn datblygu rhaglen o ymchwil gydweithredol, estyn allan ac ymgysylltu yn un o ranbarthau Indonesia er mwyn rhoi'r canlyniadau ar waith mor effeithiol ac mor eang ag y bo modd.

Bydd y prosiect yn creu enghraifft weladwy o strategaeth cadwraeth ac addysg wedi'i seilio ar ddefnyddio adnoddau, gwerth gwasanaethau ecosystemau a diogelu sicrwydd bwyd mewn rhan o'r byd sy'n amlwg ar sail ei bioamrywiaeth mawr, ei dirywiad amgylcheddol a'i hanghenion o ran rheoli'r amgylchedd. Mae i'r prosiect werth cymhwysol mawr ar gyfer ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys llywodraethau lleol a rhanbarthol, asiantaethau rheoli, sefydliadau'r pysgodfeydd a sefydliadau cadwraeth yn ogystal â'r cymunedau lleol a defnyddwyr yr adnoddau lleol.Bydd y prosiect yn rhedeg rhwng 2012 a 2014.