Ymchwil

Rydyn ni'n gweithredu ar draws pob un o'r tri Choleg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cysylltiadau newydd mewn gwyddor cynaliadwyedd.

Gan ddod â mwy na 100 o ymchwilwyr at ei gilydd, rydyn ni'n datblygu ymatebion ac atebion sy'n seiliedig ar le i faterion sy'n cynnwys newid hinsawdd a lleihad adnoddau – a hyn yn unol â gofynion penodol mannau unigol.

Mae ymchwil mewn Mannau Cynaliadwy yn canolbwyntio ar y cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi ar wahanol raddfeydd gofodol. Mae hyn yn cael ei wneud mewn chwe maes ymchwil perthynol ac yn y ganolfan.

Mae'r datblygiadau yn y Ganolfan Ymchwil yn cynnwys:

 • Datblygu arsyllfeydd ynglŷn â dinas-ranbarthau a thirluniau
 • Datblygu ac arloesi theoretig, cysyniadol a methodolegol:
  • Cynyddu llywodraethiant addasol mannau cynaliadwy
  • Cynyddu cymunedau dysgu sydd wedi'u seilio ar le
  • Cysylltu bioamrywiaeth â diogelwch bwyd
  • Cysylltu bioamrywiaeth, cyfalaf naturiol a gwasanaethau ecosystemau
  • Dadansoddi Rhwydweithiau Dylunio Gofod
  • Lle fel dyfais sy'n gosod ffiniau yn y gwyddorau cynaliadwyedd

Mae'r datblygiadau yn y chwe maes ymchwil yn cynnwys: