Ymchwil

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydyn ni'n gweithredu ar draws pob un o'r tri Choleg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cysylltiadau newydd mewn gwyddor cynaliadwyedd.

Gan ddod â mwy na 100 o ymchwilwyr at ei gilydd, rydyn ni'n datblygu ymatebion ac atebion sy'n seiliedig ar le i faterion sy'n cynnwys newid hinsawdd a lleihad adnoddau – a hyn yn unol â gofynion penodol mannau unigol.

Mae ymchwil mewn Mannau Cynaliadwy yn canolbwyntio ar y cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi ar wahanol raddfeydd gofodol. Mae hyn yn cael ei wneud mewn chwe maes ymchwil perthynol ac yn y ganolfan.

Mae'r datblygiadau yn y Ganolfan Ymchwil yn cynnwys:

 • Datblygu arsyllfeydd ynglŷn â dinas-ranbarthau a thirluniau
 • Datblygu ac arloesi theoretig, cysyniadol a methodolegol:
  • Cynyddu llywodraethiant addasol mannau cynaliadwy
  • Cynyddu cymunedau dysgu sydd wedi'u seilio ar le
  • Cysylltu bioamrywiaeth â diogelwch bwyd
  • Cysylltu bioamrywiaeth, cyfalaf naturiol a gwasanaethau ecosystemau
  • Dadansoddi Rhwydweithiau Dylunio Gofod
  • Lle fel dyfais sy'n gosod ffiniau yn y gwyddorau cynaliadwyedd

Mae'r datblygiadau yn y chwe maes ymchwil yn cynnwys: