Ymchwil

Rydyn ni'n gweithredu ar draws pob un o'r tri Choleg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cysylltiadau newydd mewn gwyddor cynaliadwyedd.

Gan ddod â mwy na 100 o ymchwilwyr at ei gilydd, rydyn ni'n datblygu ymatebion ac atebion sy'n seiliedig ar le i faterion sy'n cynnwys newid hinsawdd a lleihad adnoddau – a hyn yn unol â gofynion penodol mannau unigol.

Mae ymchwil mewn Mannau Cynaliadwy yn canolbwyntio ar y cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi ar wahanol raddfeydd gofodol. Mae hyn yn cael ei wneud mewn chwe maes ymchwil perthynol ac yn y ganolfan.

Mae'r datblygiadau yn y Ganolfan Ymchwil yn cynnwys:

 • Datblygu arsyllfeydd ynglŷn â dinas-ranbarthau a thirluniau
 • Datblygu ac arloesi theoretig, cysyniadol a methodolegol:
  • Cynyddu llywodraethiant addasol mannau cynaliadwy
  • Cynyddu cymunedau dysgu sydd wedi'u seilio ar le
  • Cysylltu bioamrywiaeth â diogelwch bwyd
  • Cysylltu bioamrywiaeth, cyfalaf naturiol a gwasanaethau ecosystemau
  • Dadansoddi Rhwydweithiau Dylunio Gofod
  • Lle fel dyfais sy'n gosod ffiniau yn y gwyddorau cynaliadwyedd

Mae'r datblygiadau yn y chwe maes ymchwil yn cynnwys:

The Sustainable Places Research Institute has developed a unique set of integrating themes, which engage a wide range of staff in conceptual and methodological development and outputs. We both focus and develop our research around four core, place-based themes:

 • spatial network analysis;
 • the bio-economy;
 • governance of sustainable places,
 • social innovation.

We aim to broaden these themes, especially around understanding the distinctive requirements of place-based science, risk, identity, decision tools and public communication and we will develop a continuous programme of Scenario and sustainable place-making and design-building with researchers and stakeholder partners.

All researchers aim to ensure these interdisciplinary themes are embedded with all of their research, throughout all 5 focussed research programmes

Our 6 key research programmes are;

Key elements of these 6 research programmes have shown good potential in generating external grant income and are distinctive strengths of the Institute, building our international reputation and 'partner of choice' status in EU research grant bidding. We expect all programmes to be self-standing in terms of leveraged research grants by 2019.

The research themes and research programmes are informed by the continued development of our current empirical research and act as observatories of place-based practices.

Here at the Research Institute we are facilitating collaborative work to identify problems and to find solutions to place based problems through working with stakeholders, including local community groups, public authorities and academic partners. We support methodological innovation for research into sustainable Place making while ensuring we link our research and impact.