Yr Athro Yacine Rezgui

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Yacine Rezgui

Mae'r Athro Yacine Rezgui yn bensaer sydd â PhD mewn Cyfrifiadureg. Mae ganddo Gadair gan y BRE (Sefydliad Ymchwil Adeiladu) mewn Peirianneg Gynaliadwy, ac mae ei swyddfa yn yr Ysgol Beirianneg. 

Mae'n arbenigo ar ddefnyddio a mabwysiadu Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae wedi cwblhau mwy na 17 o brosiectau ymchwil wedi'u hariannu gan yr UE a'r EPSRC mewn meysydd sy'n ymwneud â pheiriannu gwybodaeth, sefydliadau rhithwir, a chyfrifiadura mewn gwasanaethau. Yn y prosiectau hyn mae wedi datblygu atebion i helpu anghenion timau rhithwir (byd-eang) ym maes cydlafurio a chydweithredu a hyn ar draws cylch bywyd prosiect adeiladu; i hybu arferion rheoli gwybodaeth, i greu gwerth a chynaliadwyedd mewn sefydliadau ac ar brosiectau; ac i ddarparu modelau gwybodaeth drwy gydol cylch bywyd prosiect gyda golwg ar roi delwedd ddigidol ddeinamig o adeilad a honno'n ei diweddaru ei hun.

Adeiladau digidol a all gael eu haddasu yw ei faes ymchwil cyfredol. Mae hynny'n golygu ailfeddwl am adeiladu a gwella adeiladau fel bod ganddyn nhw wydnwch gydol eu hoes ac fel eu bod yn gallu addasu at eu hamgylchedd, eu dibenion a'u meddiannaeth, drwy ddefnyddio cydrannau adeiladu clyfar o werth uchel a'r rheiny â deallusrwydd ynddyn nhw.