Yr Athro Terry Marsden

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Terry Marsden

Terry Marsden yw cyfarwyddwr y Sefydliad ac mae'n Athro Polisi a Chynllunio'r Amgylchedd yn Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth Caerdydd. Mae hefyd yn Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol.

Mae gan yr Athro Marsden fwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cynaliadwyedd, ac mae ganddo amrediad eang o brofiad ymchwil a pholisi, ynglŷn â themâu datblygu gwledig rhyngwladol, cynaliadwyedd a'r amgylchedd gwledig. Mae'n ymwneud â phrosiectau sydd wedi'u hariannu ynglŷn â rhwydweithiau bwyd mewn ardaloedd gwledig, llywodraethiant aml-lefel yr amgylchedd gwledig, a marchnadoedd llafur canolradd yng nghefn gwlad Cymru.

Mae'n aelod o'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau , ac yn Academydd yn y Gwyddorau Cymdeithasol.

Astudiaethau theoretig ac empirig mewn datblygu gwledig, astudiaethau amaeth-bwyd, datblygu cynaliadwy a chynllunio, datblygu polisi a llywodraethiant gwledig yw arbenigedd ymchwil yr Athro Marsden.Mae ei brosiectau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ddatblygu maes datblygu cynaliadwy ar sail lleoedd. Mae wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r canlynol:

  • Prosiect cymunedau cynaliadwy parhaus. Ganolfan Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y Deyrnas Unedig ar gyfer Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS). (2007 - 2012)
  • Rhaglen fwyd bum-mlynedd newydd. BRASS (2007 - 2012)
  • Pwysau sy'n newid yng nghefn gwlad Tsieina: galwadau dinasoedd, trefi bach a'r 'mudiad gwledig newydd'. Prosiect peilot Tsieina (2007 - 2010)
  • Arsyllfa Wledig Cymru: llinyn datblygu'r economi gwledig a'r eco-economi (2007 - 2010)
  • Gwireddu Cynaliadwyedd: Tuag at Gaffael Creadigol Prydau Ysgol. ESRC (2005 - 2007)
    Ansawdd Lles. Yr UE (2007 - 2009)

Yn ogystal â bod yn awdur mwy na 150 o adroddiadau, llyfrau ac erthyglau ar y themâu hyn, mae wedi bod yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru, Defra, Uned Strategaeth y Prif Weinidog a'r ESRC at ymchwil a pholisïau gwledig. Mae'n aelod ar hyn o bryd o Bwyllgor Cynghori Strategol Rhaglen Ymchwil yr Economi Gwledig a Defnyddio Tir yr ESRC.