Yr Athro Stephen Palmer

Professor Stephen Palmer

Stephen Palmer yw Athro Archie Cochrane mewn Epidemioleg yn yr Adran Gofal Iechyd Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd yn yr Ysgol Feddygaeth.

Ers 1998 mae'n Athro Mansel Talbot yn Iechyd y Cyhoedd, a rhwng 2003 a 2010 bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol i Asiantaeth Diogelu Iechyd y Deyrnas Unedig.

Mae ei arbenigedd yn cynnwys epidemioleg clefydau heintus a pheryglon cemegol, yr amgylchedd adeiledig ac iechyd y boblogaeth, cyfleu risgiau i iechyd y cyhoedd.

Mae'r Athro Palmer yn gaffaeliad o bwys i'r Sefydliad, ac mae'n dod â phrofiad o sefydlu themâu ymchwil strategol a phwysig ar y cyd â'r Ysgol Bensaernïaeth i ymchwilio i ddylanwad pob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig ar iechyd. Roedd hyn yn golygu datblygu partneriaethau pwysig â chynghorau lleol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar werth yr ymchwil i benderfynwyr lleol er mwyn gwella iechyd a llesiant y gymuned.

Yn ogystal ag ystod aruthrol o ymchwil y mae wedi'i chyhoeddi, mae ei waith wedi ennyn parch sylweddol ymysg ei gymheiriaid, gan gynnwys Gwobr Alwyn Smith yn 2008 gan Gyfadran Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig, bod yn aelod arbenigol o'r Panel Arbenigwyr Cenedlaethol ar Heintiadau Newydd; Rhestr Arbenigwyr Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol y WHO, aelod o'r Ymarfer Asesu Ymchwil – Epidemioleg ac Iechyd y Cyhoedd; Aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. Bu hefyd yn un o'r aelodau a sefydlodd Bwyllgor Gwyddoniaeth UK Biobank ac mae'n dal yn aelod o'r Panel Arbenigwyr Cenedlaethol ar Glefydau Heintus Newydd ac o Fwrdd Iechyd Cyhoeddus yr NIHR. Daeth yn Gymrawd i Goleg Brenhinol y Ffisigwyr ym 1999 ac yn Gymrawd i Gyfadran Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd ym 1987.