Yr Athro Stephen Palmer

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Stephen Palmer

Stephen Palmer yw Athro Archie Cochrane mewn Epidemioleg yn yr Adran Gofal Iechyd Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd yn yr Ysgol Feddygaeth.

Ers 1998 mae'n Athro Mansel Talbot yn Iechyd y Cyhoedd, a rhwng 2003 a 2010 bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol i Asiantaeth Diogelu Iechyd y Deyrnas Unedig.

Mae ei arbenigedd yn cynnwys epidemioleg clefydau heintus a pheryglon cemegol, yr amgylchedd adeiledig ac iechyd y boblogaeth, cyfleu risgiau i iechyd y cyhoedd.

Mae'r Athro Palmer yn gaffaeliad o bwys i'r Sefydliad, ac mae'n dod â phrofiad o sefydlu themâu ymchwil strategol a phwysig ar y cyd â'r Ysgol Bensaernïaeth i ymchwilio i ddylanwad pob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig ar iechyd. Roedd hyn yn golygu datblygu partneriaethau pwysig â chynghorau lleol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar werth yr ymchwil i benderfynwyr lleol er mwyn gwella iechyd a llesiant y gymuned.

Yn ogystal ag ystod aruthrol o ymchwil y mae wedi'i chyhoeddi, mae ei waith wedi ennyn parch sylweddol ymysg ei gymheiriaid, gan gynnwys Gwobr Alwyn Smith yn 2008 gan Gyfadran Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig, bod yn aelod arbenigol o'r Panel Arbenigwyr Cenedlaethol ar Heintiadau Newydd; Rhestr Arbenigwyr Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol y WHO, aelod o'r Ymarfer Asesu Ymchwil – Epidemioleg ac Iechyd y Cyhoedd; Aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. Bu hefyd yn un o'r aelodau a sefydlodd Bwyllgor Gwyddoniaeth UK Biobank ac mae'n dal yn aelod o'r Panel Arbenigwyr Cenedlaethol ar Glefydau Heintus Newydd ac o Fwrdd Iechyd Cyhoeddus yr NIHR. Daeth yn Gymrawd i Goleg Brenhinol y Ffisigwyr ym 1999 ac yn Gymrawd i Gyfadran Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd ym 1987.