Yr Athro Phil Jones

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Phil Jones

Phil Jones is chair of Architectural Science at the Welsh School of Architecture.

Mae ei waith addysgu a'i waith ymchwilio'n rhychwantu ystod o bynciau ym maes defnyddio ynni, dylunio amgylcheddol a chynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig. Mae ei waith gyda diwydiant yn cynnwys ymgynghori ar ddylunio amgylcheddau ar ystod o brosiectau, er enghraifft, dylunio ffasadau yn y Swistir gyda Kopitsis Bauphysik, dadansoddi ynni datblygiad Ynys y Perl yn Qatar, a ffiseg adeiladau ar adeilad y Goleudy a ddyluniwyd gan Atkins, sef y tŵr carbon-isel cyntaf yn Dubai.

Mae'n gweithio ar hyn o bryd ar brosiectau ymchwil yng Nghymru, Ewrop, y Dwyrain Canol a Tsieina. Mae'n Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Pensaernïaeth a Thechnoleg Xi'an (XAUAT) a bu'n athro ar ymweliad ym Mhrifysgol Putra Malaysia a Phrifysgol Bolytechnig Hong Kong.

Rhwng 2000 a 2006 bu'n aelod o Bwyllgor Cynghori Rheoliadau Adeiladu (BRAC) Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae ar hyn o bryd yn cadeirio rhwydwaith Amgylcheddau Adeiledig Carbon-isel Ewrop sydd â deg o aelod-wladwriaethau. Mae'n gyn-gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymru Gynnes, sef cwmni elusennol a ffurfiwyd i roi mesurau effeithlonrwydd ynni ar waith mewn tai sy'n dioddef tlodi tanwydd.

Ym 1999 cafodd ei wneud yn Gymrawd er Anrhydedd i Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru ac yn 2007 cafodd wahoddiad i fod yn Gymrawd i'r Sefydliad Materion Cymreig.

Ef yw cadeirydd pwyllgor llywio Canolfan Ymchwil Ynni Cymru a Fforwm Dyfodol Dinas Caerdydd.