Yr Athro Phil Jones

Professor Phil Jones

Phil Jones is chair of Architectural Science at the Welsh School of Architecture.

Mae ei waith addysgu a'i waith ymchwilio'n rhychwantu ystod o bynciau ym maes defnyddio ynni, dylunio amgylcheddol a chynaliadwyedd yn yr amgylchedd adeiledig. Mae ei waith gyda diwydiant yn cynnwys ymgynghori ar ddylunio amgylcheddau ar ystod o brosiectau, er enghraifft, dylunio ffasadau yn y Swistir gyda Kopitsis Bauphysik, dadansoddi ynni datblygiad Ynys y Perl yn Qatar, a ffiseg adeiladau ar adeilad y Goleudy a ddyluniwyd gan Atkins, sef y tŵr carbon-isel cyntaf yn Dubai.

Mae'n gweithio ar hyn o bryd ar brosiectau ymchwil yng Nghymru, Ewrop, y Dwyrain Canol a Tsieina. Mae'n Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Pensaernïaeth a Thechnoleg Xi'an (XAUAT) a bu'n athro ar ymweliad ym Mhrifysgol Putra Malaysia a Phrifysgol Bolytechnig Hong Kong.

Rhwng 2000 a 2006 bu'n aelod o Bwyllgor Cynghori Rheoliadau Adeiladu (BRAC) Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae ar hyn o bryd yn cadeirio rhwydwaith Amgylcheddau Adeiledig Carbon-isel Ewrop sydd â deg o aelod-wladwriaethau. Mae'n gyn-gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymru Gynnes, sef cwmni elusennol a ffurfiwyd i roi mesurau effeithlonrwydd ynni ar waith mewn tai sy'n dioddef tlodi tanwydd.

Ym 1999 cafodd ei wneud yn Gymrawd er Anrhydedd i Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru ac yn 2007 cafodd wahoddiad i fod yn Gymrawd i'r Sefydliad Materion Cymreig.

Ef yw cadeirydd pwyllgor llywio Canolfan Ymchwil Ynni Cymru a Fforwm Dyfodol Dinas Caerdydd.