Yr Athro Nick Pidgeon

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Nick Pidgeon

Nick Pidgeon yw'r Athro Seicoleg Amgylcheddol yn yr Ysgol Seicoleg, lle mae'n cyfarwyddo'r Grŵp Ymchwil Deall Risg, sef grŵp amlddisgyblaeth sy'n gwneud gwaith ar ddyfodol ynni ac argraffiadau'r cyhoedd o risgiau newid yn yr hinsawdd.

Mae ei ymchwil yn fwy cyffredinol yn edrych ar sut mae agweddau'r cyhoedd, ymddiriedaeth y cyhoedd ac ymatebion sefydliadau yn gyrru deinameg dadleuon ynghylch risgiau amgylcheddol a thechnolegol, gan gynnwys risgiau ynni niwclear, newid yn yr hinsawdd, amaethyddiaeth a addaswyd yn enetig, nanotechnolegau, a geobeirianneg amgylcheddol.

Mae wedi arwain nifer o brosiectau polisi amlddisgyblaeth ar faterion ynglŷn â sut mae'r cyhoedd yn derbyn risgiau amgylcheddol ac ynghylch 'gwyddoniaeth yn y gymdeithas' i adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig, y Cynghorau Ymchwil ac elusennau ac mae'n cyhoeddi'n eang mewn cyfnodolion seicoleg, astudiaethau technoleg a daearyddiaeth. Mae'n arbenigwr ar ddefnyddio dulliau cymysg yn ymchwil y gwyddorau cymdeithasol amgylcheddol, yn benodol drwy gyfuno data i ddulliau meintiol ac ansoddol.

Bu'n aelod o grŵp astudio nanotechnoleg y Gymdeithas Frenhinol/yr Academi Beirianneg Frenhinol  a gyflwynodd ei adroddiad ym mis Gorffennaf 2004, ac yn asesydd ac awdur adroddiad ymchwiliad yn 2006 ar 'Cross Party Consensus' ar ran Grŵp Seneddol Pob Plaid Senedd y Deyrnas Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, ac yn gyd-olygydd The Social Amplification of Risk, Gwasg Prifysgol Caer-grawnt, 2003. Ef hefyd yw arweinydd thema dimensiynau dynol y rhaglen ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar C3W, Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru.

O fis Hydref 2008 ymlaen ymgymerodd â Chymrodoriaeth Arweinwyr Hinsawdd Athrawon Prifysgol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) am dair blynedd i ymchwilio i argraffiadau cyhoeddus o risg, newid yn yr hinsawdd ac ymgysylltu cyhoeddus ac mae hefyd yn aelod o grŵp cynghori academaidd yr ESRC, Byw gyda Newid Hinsawdd.