Yr Athro Ian Hall

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Ian Hall

Ian Hall yw Dirprwy Bennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr a'r Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, ac mae ganddo arbenigedd yn amrywioldeb cylchrediad cefnforoedd a'i gydadwaith â'r hinsawdd fyd-eang.

Mae'r Athro Hall yn ystyried y thema hon drwy astudio achosion a graddfa amrywioldeb yr hinsawdd yn y gorffennol. Mae'n gwneud hyn drwy ddatblygu, cymhwyso a dadansoddi mewn modd integredig ddirprwyon gwaddodol, isotopig a geogemegol. O ran meintioli, mae pob un o'r rhain yn cario signalau ffisegol gwahanol gydrannau yn system yr hinsawdd, er enghraifft cyflwr wyneb y cefnforoedd (adeiledd thermol, halltedd) a llif a hydrograffeg ceryntau dwfn y cefnforoedd, yn ystod cyfnodau allweddol o newid hinsawdd yn y gorffennol.

Mae ei ganlyniadau mwyaf trawiadol yn ddiweddar yn cynnwys darganfod cyplysiad dros ddegawdau rhwng newid ar yr wyneb ac yn nyfnder Cefnfor Gogledd yr Iwerydd dros y ddwy ganrif ddiwethaf ac ymateb yn y cefnfor dwfn i'r digwyddiad newid hinsawdd cyflym 8.2 kyr. Mae ei brosiectau cyfredol yn cynnwys ffocws ar drosglwyddo dyfroedd cynnes a hallt i Gefnfor yr Iwerydd yn sgil gollyngiad Agulhas o amgylch deheudir Affrica, a sensitifrwydd cylchrediad dychwelol yr Iwerydd, ac felly sensitifrwydd hinsawdd Ewrop, i ollyngiad o'r fath.

Mae wedi cwblhau mwy na 30 o fordeithiau ymchwil yn nyfroedd arfordir y Deyrnas Unedig ac ar hyd cyfandir Gogledd-orllewin Ewrop ac ymhellach i ffwrdd hefyd yng Ngogledd a De Cefnfor yr Iwerydd a'r Môr Tawel. Ef yw cynrychiolydd y Deyrnas Unedig ar yr Astudiaeth Ryngwladol ar Newid Byd-eang yn y Gorffennol (IMAGES), ac mae'n un o Gyfarwyddwyr Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W).