Yr Athro Hywel Thomas

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Hywel Thomas

Hywel Thomas yw'r Athro Peirianneg Sifil, Cyfarwyddwr Ysgol Beirianneg Caerdydd, y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu, a Chyfarwyddwr/Sylfaenydd y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol (GRC) yn yr Ysgol Beirianneg.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym maes Peirianneg Geoamgylcheddol yn amrywio o'r hanfodion i ddatblygiadau masnachol. O ran y manylion technegol, mae ei waith yn amrywio o adfer tir i broblemau aml-ffiseg/geo-cemeg mewn priddoedd, i faterion cynaliadwyedd yn gyffredinol.

O ran agenda 'datblygu trefol cynaliadwy', bu ei ganolfan ymchwil yn bartner yn ddiweddar ym mhrosiect PUrE  yr EPSRC (Llygryddion yn yr Amgylchedd Trefol). Roedd y GRC yn bartner hefyd ym mhrosiect y CE RESCUE (Adfer Safleoedd Ewropeaidd mewn Dinasoedd ac Amgylcheddau Trefol).

Mae'n Gymrawd yn Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Cymdeithas Ddaearyddol Llundain, y Sefydliad Ymchwil Trafnidiaeth, a'r Academi Beirianneg Frenhinol y cafodd ei ethol iddi ar sail "campau eithriadol a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn peirianneg Geodechnegol a Geoamgyclheddol".

Cafodd Gadair gan UNESCO yn Natblygiad Geo-amgylchedd Cynaliadwy, gan ganolbwyntio i ddechau ar waith gydag India a Gorllewin Affrica. Yn fwyaf diweddar, mae wedi'i ethol yn Gymrawd i'r Gymdeithas Frenhinol ar sail ei ymchwil ar brosesau peirianneg geo-amgylcheddol.