Dr Ria Dunkley

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dr Ria Dunkley

Mae Ria yn Gynorthwyydd Ymchwil yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, lle mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar newid diwylliannol ar gyfer cynaliadwyedd. 

Mae hi hefyd yn Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Uwch Addysgu a Dysgu (IATL) Prifysgol Warwick, lle mae'n arwain gwaith ar y rhaglen ymchwil Addysg er Cynaliadwyedd, sy'n cael ei hariannu drwy gynghrair rhwng Prifysgol Warwick a Phrifysgol Monash, yn Melbourne, Awstralia.

Mae diddordebau academaidd Ria yn cynnwys mudiadau yn y celfyddydau a diwylliant sy'n ategu datblygu cynaliadwy ac Addysg er Cynaliadwyedd ar bob lefel, mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn dulliau ymchwil newydd.

Cyn hyn, bu Ria yn Gynorthwyydd Ymchwil yn y Ganolfan ar gyfer Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) ac mae wedi arwain rhaglenni ymchwil ar gyfer rhaglenni addysg a hyfforddiant mewn cynaliadwyedd, wedi'u hariannu gan yr Adran Addysg a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yn yr elusen Addysg Amgylcheddol blaenllaw, yr Eden Project. Cyn hynny, bu'n ddarlithydd yn Ysgol Reolaeth Caerdydd, lle'r oedd yn rhedeg rhaglenni ar ddulliau ymchwil mewn datblygu twristiaeth, celfyddydau ac astudiaethau diwylliannol.

Research interests

Ecopedagogy, Heritage Tourism, Innovative research methodologies, Place-based pedagogy, Sustainable Communities; Sustainable Tourism

Current and completed research projects

Research Associate for Work Package 1: Transitions and adaptations in selected city-rural regions with Dr Alex Franklin

Making sense of sustainability by promoting environmental futures dialogue: an arts and social sciences collaboration (AHRC 2013-2014);

Building Bridges for Education for Sustainability (University of Warwick and Monash University 2012-2013);

Evaluation of Green Foundation, an adult education for Sustainability Initiative, funded through the European Social Fund (ESF) (2010-2011)

Evaluation of Green Talent, an education for Sustainability Initiative, funded through the Department of Education (DfE) (2010-2011)

 

Education

Postdoctoral Research Fellow, Warwick University (2012-2013)
Research Assistant, Cardiff University (2011-2013)
Lead Researcher (Public Engagement Programmes), Eden Project (2010-2011)
Full-time Lecturer and Researcher, University of Wales (2007-2009)
PhD Heritage Tourism, University of Wales (2004-2007)
Postgraduate Certificate in Teaching in Higher Education, University of Wales (2006-2007)
Postgraduate Certificate in Applied Social Research, University of Wales (2005)
BA Tourism Management, University of Wales (2004)

Memberships

Fellow of the Higher Education Academy (2007-Present)
Prince2 Project Management Registered Practitioner (2012 –Present)