Dr Leanne Cullen-Unsworth

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Leanne Cullen-Unsworth

Diddordebau ymchwil

Ar hyn o bryd mae Leanne yn cydlynu pecyn o waith ymchwil sy'n ystyried y llifoedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol sy'n digwydd mewn a rhwng ecosystemau a'r effeithiau sy'n deillio o'r llifoedd hyn ar gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Mae gan Leanne ddiddordeb yn y bygythiadau i fywoliaeth ac i'r economi, i ddiogelwch bwyd ac i ffordd o fyw yn sgil newid yn yr amgylchedd byd-eang yn ogystal â lleddfu, addasu a newid ymddygiad dynol mewn systemau ffisegol, cymdeithasol ac ecolegol cysylltiedig.

Mae ei hymchwil flaenorol wedi canolbwyntio ar systemau cymdeithasol-ecolegol cysylltiedig mewn cyd-destun tiriogaethol (Coedwig Law Drofannol Queensland); ond, mae gan Leanne gefndir cryf yng ngwyddor y môr ac mae ganddi ddiddordeb mewn defnyddio a rheoli adnoddau'r môr a'r arfordir, yn enwedig gwerth ecolegol ac economaidd dolydd morwellt ar amryw o raddfeydd. Mae ganddi sgiliau mewn ymgysylltu cymunedol ac ymchwil gydweithredol ac mae ganddi brofiad o ddulliau ymchwilio/dysgu sydd wedi'u seilio ar leoedd. Mae ganddi ddiddordeb cryf hefyd mewn cyd-ddatblygu atebion i broblemau adnoddau drwy ddefnyddio amryw o ddulliau methodolegol cymysg.

Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys: gwerth gwybodaeth ecolegol traddodiadol (TEK) wth ddefnyddio a rheoli adnoddau naturiol ac integreiddio TEK a gwybodaeth wyddonol; prisio economaidd adnoddau naturiol a Gwasanaethau Ecosystemau; patrymau defnyddio adnoddau; bywoliaethau amgen; datblygu cynaliadwy; amrywiaeth a gwytnwch bioddiwylliannol.

Mae ei phrofiad yn cynnwys: dadansoddi economaidd adnoddau naturiol; ymgysylltu â chymunedau brodorol; datblygu a dilysu dangosyddion sosio-economaidd ac ecolegol; datblygu dangosyddion sy'n deillio o'r gymuned; ymgysylltu cymunedol, ymchwil gydweithredol, dulliau ymchwilio/dysgu sydd wedi'u seilio ar leoedd; monitro amgylcheddol a gwaith arolygu; technegau arolygu biolegol, ecolegol, eigionegol a sosio-economaidd. Mae gan Leanne brofiad helaeth o weithio gyda phobloedd brodorol mewn mannau anghysbell yn Indonesia ac Awstralia yn enwedig ynglŷn â materion cydreoli a llywodraethu adnoddau naturiol.

Current research interests

Waterloo Foundation (2012-2014): Recognising the role of seagrass meadows in food security: re-prioritising the marine conservation agenda (2012-2014)

Completed research projects

 • Resilience and Ecocultures: an example from the Wet Tropics World Heritage Area.
 • Research into the improved chances of resilience in a community maintaining traditional lifestyles and connections to nature
 • Development of integrated indicators to measure and monitor biological, social and cultural change for use by the statutory management authority, local stakeholder groups and community environmental stewards. Research in the Wet Tropics World Heritage Area, Queensland, Australia
 • Impacts of climate change on rainforest Aboriginal People: a focus on shifting seasons. Cooperative research with Rainforest Aboriginal community
 • Sustainable livelihoods assessment: Indigenous ecotourism viability study. Collaborative research, report prepared for the Centre for Sustainable Indigenous Communities, James Cook University
 • Sustainable livelihoods assessment into the viability of a remote Indigenous community utilising 'ghost nets' to weave sellable items. Report prepeared for the Centre for Sustainable Indigenous Communities, James Cook University
 • Economic and subsistence values of the standing stocks of seagrass fisheries and the potential benefits of no-fishing marine protected area management in the Wakatobi Marine National Park
 • Direct financial value of natural marine resources to local dependants; local resource use patterns; appropriate alternative livelihoods; and methods for the development of a series of economic performance criteria to monitor the local economic impacts of management action. Research conducted in the Wakatobi Marine National Park, Indonesia
 • European University Association (EUA) An investigation of student and staff experiences within the Coastal and Water Management Network, European Joint Masters Programme: outlining best practice
 • Investigating the biology of the hydrothermal vent mussel Bathymodeolus azoricus
 • Research involved mussel growth experiments under controlled conditions of methane, sulphide and oxygen exposure. Research conducted at the University of the Azores
 • Biochemical oxygen demand and dissolved oxygen in a lagoon in Southern Portugal. An investigation into the tidal flushing capacity of the Ria Formosa
 • Feeding behaviour of different colour morphs of the temperate rocky shore sea anemone Anemonia viridis

Education

Postdoctoral Research Fellow (2007-2010), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Sustainable Ecosystems Division, Cairns, Australia
PhD (2004-2007), Department of Biological Sciences, University of Essex, UK
MSc Marine Environmental Protection (2000-2001), University of Wales, Bangor, UK
BSc (honours) Marine Biology (1997-2000), University of Newcastle upon Tyne, UK

Memberships

Member: CSIRO alumni network (since 2010)
Member: International Society of Ecological Economics (since 2006)
Member: International Society of Reef Studies (since 2009)
Member: Coastal and Estuarine Research Federation (since 2008)