Y noddwr

Y darlledwr, yr awdur, y comedïwr a'r ymgyrchydd amgylcheddol Griff Rhys Jones yw Noddwr cyntaf y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy.

Ar ôl ennill enwogrwydd yn y rhaglenni comedi Not the Nine O' Clock News a Smith and Jones, mae Griff wedi darlledu ac wedi ysgrifennu'n fwy diweddar ar gadwraeth a materion yr amgylchedd, gan gynnwys cyfres y BBC Restoration.

Yn rhinwedd ei swydd fel Noddwr, mae Griff yn cefnogi ac yn helpu i roi cyhoeddusrwydd i waith y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy. Mae'n lledu'r gair am genhadaeth y Sefydliad i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i ddinasoedd unigol a'r rhanbarthau o'u hamgylch.

Dywedodd Griff Rhys Jones, sy'n Gymrawd er Anrhydedd i Brifysgol Caerdydd, ac y graddiodd ei dad o'r Brifysgol, hyn am ei rôl fel noddwr:

"Rwy'n credu bod pawb yn cydnabod bod hi'n hen bryd i ni ffocysu ar gynaliadwyedd a'r ffordd rydyn ni fel bodau dynol wedi troi'r byd yn anghyfannedd.

"Rwy'n bendant o'r farn mai dyfeisgarwch pobl yw'r ateb i'r problemau a wynebwn o ran cynaliadwyedd. Daw'r Sefydliad Ymchwil hwn â gwahanol ddisgyblaethau ynghyd i fesur ac asesu sut y mae angen i wahanol leoedd ar hyd a lled y byd ymateb i'r sialensiau sy'n eu hwynebu.Mae'n brosiect cyffrous ac mae'n anrhydedd fawr iawn imi fod yn Noddwr i'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy."