Amdanom ni

Diben y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yw gwneud cysylltiadau newydd mewn ymchwil ynghylch cynaliadwyedd. Mae'n ceisio dod o hyd i atebion pragmatig lleol, sydd wedi'u seilio ar bolisïau, i ddinasoedd unigol, rhanbarthau a chenhedloedd.

Mae canlyniadau newid yn yr hinsawdd a dirywiad adnoddau yn ddi-droi'n-ôl ac yn cael eu teimlo ledled y byd. A hynny mewn gwahanol ffyrdd mewn gwahanol leoedd. Ac eto i gyd, cyndyn fuon ni i greu ymatebion ac atebion arloesol sy'n cymryd i ystyriaeth y perthnasoedd unigryw rhwng prosesau economaidd, ecolegol a chymdeithasol ar y lefel leol.

Mae gan y Sefydliad chwe rhaglen ymchwil sy'n perthyn i'w gilydd:

  • Trawsnewid ac addasu mewn detholiad o ranbarthau dinesig-gwledig
  • Sicrwydd, risg a lleoedd gwydn
  • Gwydnwch mewn systemau naturiol-cymdeithasol
  • Iechyd a chymunedau cysylltiedig
  • Llywodraethu ymaddasol ar gyfer trawsnewidiadau cymdeithasol ac ecolegol
  • Addasiadau ynghylch symudeddau, llifoedd ac ymfudo