Datblygu ein hymchwil

Rhagor o wybodaeth am y prosiectau cydweithredol gyda phartneriaid o amrywaieth o sectorau yn cynnwys y byd academaidd, gofal iechyd a diwydiant.

Mae'r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Combating biofilm antimicrobial resistance

Research to prevent and remove biofilm mediated infections that may occur following use of an implanted medical device.