Herio Caerdydd Gaeaf 2015

Dyma drydydd rhifyn Herio Caerdydd, ein nod yw eich hysbysu am y gwaith ymchwil yr ydym yn ei wneud ym Mhrifysgol Caerdydd a’i effaith ar Gymru a thu hwnt.

Herio Caerdydd Gaeaf 2015

Herio Caerdydd Gaeaf 2015

1 December 2015

Trydydd rhifyn ein cylchgrawn ymchwil, Herio Caerdydd. Yn eich hysbysu am effaith ein hymchwil.

PDF

Uchafbwyntiau

Jiwdas: Arch-fradwr neu offeryn hanfodol ar gyfer iachawdwriaeth?

Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, sy’n herio’r Athro Damian Walford Davies am y dewisiadau diwinyddol a llenyddol sy’n sail i’w gyfrol am Jiwdas.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Prif stori

Celloedd gwaed coch a lipidau

Blaenoriaeth i’r Braster

Joanne Oliver o Sefydliad Prydeinig y Galon yn holi'r Athro Valerie O’Donnell am ei gwaith i ddeall achosion afiechyd cardiofasgwlaidd.

Damian Walford Davies

Yr Athro Damian Walford Davies

Pennaeth yr Ysgol

Siarad Cymraeg
Email:
walforddaviesd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6049
Valerie O'Donnell

Yr Athro Valerie O'Donnell

Cyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Email:
o-donnellvb@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 7313
Martin Innes

Yr Athro Martin Innes

Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Email:
innesm@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 29208 75307
Professor Jenny Kitzinger

Yr Athro Jenny Kitzinger

Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Caerdydd-Efrog ynghylch Anhwylderau Ymwybyddiaeth Cronig

Email:
kitzingerj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 208 74571
Ester Coma Bassas

Ester Coma Bassas

Researcher

Email:
comae@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0463

Sefydliadau Ymchwil

Cardiff Catalysis Institute masthead

Sefydliad Catalysis Caerdydd

Rydym ni’n gwella dealltwriaeth o gatalysis, yn datblygu prosesau catalytig newydd gyda diwydiant ac yn hyrwyddo defnydd o gatalysis fel technoleg gynaliadwy yn yr 21ain ganrif.