Herio Caerdydd Haf 2016

Mae ein pedwerydd rhifyn yn trafod rôl Caerdydd yn un o ddarganfyddiadau gwyddonol mwyaf y degawd.

Herio Caerdydd Haf 2016

Herio Caerdydd Haf 2016

2 Mehefin 2016

Y pedwerydd rhifyn o'n cylchgrawn ymchwil, sy'n darparu mewnwelediad i effaith ein hymchwil.

PDF

Uchafbwyntiau

Darllenwch rai o'r pynciau sydd o dan sylw yn ein rhifyn diweddaraf:

Katie Featherstone and Jackie Askey sitting on red sofa

Nid y dementia yn unig

Bu Jackie Askey yn holi Dr Featherstone am ei gwaith a beth fydd yn ei olygu i bobl â dementia a'u gofalwyr.

Burst helix image

Ton newydd o seryddiaeth

Mae'r Seryddwr Brenhinol yr Arglwydd Rees yn siarad â'r Athro Sathyaprakash am y goblygiadau ym maes Seryddiaeth yn sgîl dod o hyd i donnau disgyrchiant.

Yr Athro Paul Milbourne

Beth ddeffrodd fy chwilfrydedd? Yr Athro Paul Milbourne

Bu'r awdur, y darlledwr a'r daearyddwr, Nicholas Crane yn siarad â'r Athro Paul Milbourne am yr hyn a ysgogodd ei gariad at ddaearyddiaeth ddynol.