Herio Caerdydd Haf 2015

Mae cylchgrawn Herio Caerdydd yn rhoi'r cyfle i ddefnyddwyr a buddiolwyr ein hymchwil i'n sbarduno ni ymlaen at ein her nesaf. Mae'n ymdrin â nifer o faterion sy'n bwysig i Gymru, y DU a'r byd ehangach. 

Ar ôl cyhoeddi'r rhifyn cyntaf, fe wnaethon ni annog darllenwyr i gyfrannu syniadau, sialensiau a chwestiynau. Cawsom ymateb da iawn ac rydym wedi cynnwys cymaint o syniadau ag sy'n bosibl yn y rhifyn hwn.

Challenge Cardiff magazine cover - Summer2015

Cylchgrawn Herio Caerdydd 2015

23 Mehefin 2015

Mae ein cylchgrawn, Herio Caerdydd, yn dangos sut mae ein hymchwil yn cael effaith sylweddol yn fyd-eang.

Lawrlwytho’r Saesneg Lawrlwytho’r Gymraeg

Uchafbwyntiau 

Rôl ymchwil yn trawsffurfio iechyd plant

Liz Western sy'n sgwrsio â'r Athro Simon Murphy ynglŷn â sut mae ysgolion yng Nghymru yn ymdrin â iechyd a lles mewn ffordd sy'n unigryw i'r DU. Nodwch bod y fideo isod yn Saesneg.

https://www.youtube.com/watch?v=wYn1dI1L7N4

Beth ddenodd fy chwilfrydedd? 

Siaradodd Alison Goddard, Golygydd *HE â Haley Gomez am yr hyn wnaeth ddenu ei chwilfrydedd mewn astroffiseg. Nodwch bod y clip sain isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Image of Prof Haley Gomez

Yr Athro Haley Gomez

Head of Public Engagement, School of Physics and Astronomy

Email:
gomezh@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4058
Simon Murphy

Yr Athro Simon Murphy

Athro Gwella Iechyd Cyhoeddus, Prif Archwiliwr (PI) ar gyfer PHIRN a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd ar gyfer DECIPHer

Email:
murphys7@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 29208 79144
Rossi Setchi

Yr Athro Rossi Setchi

Professor

Email:
setchi@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5720
Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email:
thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8478
Tim Walsh

Yr Athro Timothy Walsh

Professor

Email:
walshtr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2074 4725