Herio Caerdydd Gaeaf 2014

Mae'r cylchgrawn yn dangos sut mae ein gwaith ymchwil yn cael gwir effaith yn y byd ehangach; o'r modelau mathemategol sy'n gwneud gwelliannau sy'n achub bywydau ym maes gofal iechyd, i system gynaliadwy i ddarparu bwyd ysgol sydd wedi ysbrydoli polisi ar draws y DU.

Challenge Cardiff Winter 2014 cover

Dogfen

Challenge Cardiff Winter 2014

1 Rhagfyr 2014

Darllenwch rifyn cyntaf ‘Challenge Cardiff’ trwy gyfrwng y Saesneg.

Lawrlwytho’r Saesneg Lawrlwytho’r Gymraeg

Highlights

Yn ôl o Ymyl y Dibyn

Yr Ymgyrch ydd Iechyd Meddwl Jonny Benjamin yn siarad â'r Athro Michael O'Donovan.

https://youtu.be/XYEloXi6z9k

Beth gododd fy chwilfrydedd i?

Sian Williams yn holi'r Athro Karen Holford beth sbardunodd ei chwilfrydedd a'i hangerdd dros beirianneg.

Pobl

Gill Bristow

Yr Athro Gillian Bristow

Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Email:
bristowg1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5388
Karen Holford

Yr Athro Karen M Holford

Professor

Email:
holford@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 20 874607
Michael O'Donovan

Yr Athro Michael O'Donovan

Deputy Director, Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences. Deputy Director, MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics

Email:
odonovanmc@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8320
Jon Shepherd.jpg

Yr Athro Jonathan Shepherd

Dirprwy Ddeon Arloesi, Athro Llawfeddygaeth y Genau a’r Wyneb

Email:
shepherdjp@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2074 4215
Maggie Woodhouse

Dr Margaret Woodhouse

Senior Lecturer

Email:
woodhouse@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 29208 76522