Herio Caerdydd

Mae cylchgrawn Herio Caerdydd yn rhoi'r cyfle i ddefnyddwyr a buddiolwyr ein hymchwil i'n sbarduno ni ymlaen at ein her nesaf. Mae'n ymdrin â nifer o faterion sy'n bwysig i Gymru, y DU a'r byd ehangach.

Mae pumed rhifyn Herio Caerdydd yn trin a thrafod beth fydd gadael yr UE yn ei olygu i Gymru.

Herio Caerdydd Haf 2017

Herio Caerdydd Haf 2017

3 Gorffennaf 2017

The sixth issue of our research magazine, providing insight into the impact of our research.

PDF

Uchafbwyntiau

Darllenwch rai o'r pynciau sydd o dan sylw yn ein rhifyn diweddaraf:

Photograph of Ali Abdi and Liba Sheeran

Datgelu rhwystrau at redeg

Trefnydd cymunedol, Ali Abdi, yn sôn am redeg gyda Dr Liba Sheeran ac yn gweld sut mae ei hymchwil yn annog pobl i wneud ymarfer corff.

Professor Shantini Paranjothy

Doeth am Iechyd Cymru: Diogelu’r dyfodol drwy helpu heddiw

Owain Clarke, Gohebydd Iechyd BBC Cymru, yn siarad a'r Athro Shantini Pranjothy am fenter uchelegeisiol sy'n rhoi llais i'r cyhoedd ac yn rhoi hwb i iechyd y genedl.

Flash of lightning

Mellt a labordai?

Rhys Phillips o Airbus yn gweld sut mae gwaith yr Athro Manu Haddad yn helpu i gadw ein hawyr yn ddiogel.

Photograph of Martin Kitchener and Laura Tenison

Rhoi gwerth cyhoeddus wrth wraidd ymchwil

Yr arloeswr moesegol Laura Tenison, yn holi'r Athro Martin Kitchener am beth mae ymagwedd gwerth cyhoeddus mewn ymchwil yn ei olygu i Ysgol Busnes Caerdydd.

Photograph of Capitol Hill

Beth ddeffrodd fy chwilfrydedd? Yr Athro René Lindstädt

Yr Athro René Lindstädt, arbenigwr mewn gwleidyddiaeth Americanaidd ac sydd â diddordeb penodol yn y Gyngres, sy’n sôn am beth wnaeth ennyn ei chwilfrydedd yn y pwnc.

Graphic design illustrating computer security

Golwg ar Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Mae’n cyfuno arbenigedd tri grŵp ymchwil blaenllaw, Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, Peirianneg Data a Gwybodaeth a’r Grŵp Ymchwilio i Drais yn ogystal â chymuned gynyddol o bartneriaid academaidd arloesol ac aml-ddisgyblaethol.

Mae arnom ni eisiau eich adborth

Rydym am gael gwybod beth yw barn ein darllenwyr ynghylch Herio Caerdydd a sut gallwn ei wella.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi pum munud o'ch amser i lenwi ein harolwg byr. Drwy ymateb, bydd cyfle gennych i ennill gwerth £50 (cyfatebol) o dalebau Amazon.