Cydweithredu

Mae'r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl yn cysylltu arbenigedd mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl o bob rhan o'r Brifysgol.

Mae'r Sefydliad Ymchwil yn fenter gydweithredol rhwng yr Ysgol Feddygaeth, yr Ysgol SeicolegYsgol y Biowyddorau a'r Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Mae'r Sefydliad Ymchwil hefyd yn cydweithio'n agos â Chanolfan yr MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig er mwyn helpu'r ymchwil ganfyddiadol a'r ymchwil drosiadol bresennol gan arwain at well dealltwriaeth o afiechyd meddwl.

Bydd y Sefydliad Ymchwil yn datblygu ac yn adeiladu ymhellach ar waith y Ganolfan Niwrowyddorau rithwir yng Nghaerdydd gan helpu i hybu mwy o rwydweithio, hwyluso syniadau newydd a helpu i hybu ymchwil amlddisgyblaeth ar draws y niwrowyddorau i gyd.

Bydd y Sefydliad Ymchwil hefyd yn gweithio ochr yn ochr ag ymchwilwyr yng Nghanolfan Delweddu Ymchwil Ymennydd Prifysgol Caerdydd  (CUBRIC) a'r Ganolfan MRI Arbrofol (EMRIC) sy'n cynnig y technegau diweddaraf o ran delweddu'r ymennydd.

Mae'r Ysgolion eraill sy'n gysylltiedig â'r Sefydliad  Ymchwil yn cynnwys yr Ysgol Gyfrifiadureg, yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a BydwreigiaethParc Genynnau Cymru a Rhwydwaith Ymchwil Epilepsi Cymru.

Elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau

Bydd y Sefydliad Ymchwil yn parhau i gydweithio ag elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau allanol allweddol.

Mae'r partneriaid yn cynnwys:

Partneriaid ariannol

Bydd y Sefydliad Ymchwil yn parhau i weithio ag arian ymchwil allanol ac yn parhau i'w sicrhau. Bydd y Sefydliad Ymchwil yn parhau i weithio ochr yn ochr â phartneriaid sy'n cynnwys:

Bydd y Sefydliad Ymchwil hefyd yn parhau i weithio ochr yn ochr â chwmnïau allanol sy'n cynnwys:

Cysylltiadau academaidd

Bydd y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl yn parhau i feithrin cysylltiadau mewn niwrowyddoniaeth â phrifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig, yn enwedig felly drwy eu canolfannau ymchwil mewn Niwrowyddoniaeth: