Sut i wneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: dydd Llun 5 Ionawr 2015 

Teitl y cwrs: Rhaglen PhD 4 blynedd mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol

Cod y rhaglen: RFPDINSA

I wneud cais

Llenwch y ffurflen gais ar-lein ar gyfer Niwrowyddoniaeth Integreiddiol 

Dylech gynnwys y canlynol gyda'ch cais, a'u hafon yr un pryd:

  • Dau lythyr ategol gan ganolwyr - PWYSIG: cyfrifoldeb y ceisydd yw sicrhau eich bod yn darparu llythyrau ategol gan ddau ganolwr i gyd-fynd â'ch cais 
  • Yn lle'r cynnig ymchwil – Does dim angen cynnig ymchwil ar gyfer y cynllun PhD hwn.  Yn hytrach, dylech roi datganiad i ddweud pam yr hoffech astudio ar y rhaglen PhD 4-blynedd hon mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol a pham rydych chi'n addas (tua 500 o eiriau)
  • Ffurflen monitro cydraddoldeb
  • CV yn amlinellu'ch addysg a'ch profiad gwaith perthnasol

Anfonwch eich cais at: 

Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Post 927
CF24 0DE

Canllawiau ar lenwi a chyflwyno'ch cais

Amserlen gyfweliadau 

Bydd y ceiswyr sy'n cael eu dewis i ddod i gyfweliad yn cael gwybod tua diwedd mis Ionawr 2015. Bydd amserlen y cyfweliadau'n cael ei rhestru cyn hir. 

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

E-bost: 4yrneurophd@caerdydd.ac.uk

Cyfarwyddwr y Cwrs:

Yr Athro Vincenzo Crunelli

Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwrs: 

Yr Athro John Aggleton