Niwroplastigrwydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Un o nodweddion hynotaf yr ymennydd yw ei blastigrwydd a'i allu i addasu. Mae'r plastigrwydd hwn yn cael ei weld drwy ddatblygiad, ond hefyd yn ymennydd yr oedolyn mewn prosesau fel dysgu a chofio.

Cydnabyddir yn fwyfwy fod annormaleddau yn y llwybrau sy'n sail i blastigrwydd yn yr ymennydd yn cynyddu'r perygl o gael anhwylderau seiciatrig fel sgitsoffrenia, anhwylder deubegynnol ac awtistiaeth. Mae diffygion wrth ddysgu ac wrth gofio hefyd yn ganolog i ddementia ac anhwylderau perthynol henaint.

Yn y Sefydliad Ymchwil mae gennyn ni ddiddordeb yn y prosesau moleciwlaidd sylfaenol ac yn y prosesau ffisiolegol sy'n sail ar gyfer dysgu, darogan a phlastigrwydd yn yr ymennydd, ac yn eu perthnasedd ar gyfer deall a thrin anhwylderau niwroseiciatrig. Rydyn ni'n ymdrin â'r materion hyn drwy ddefnyddio astudiaethau sy'n rhychwantu o ymagweddau cellol at astudiaethau sy'n delweddu'r ymennydd dynol mewn cleifion.