Niwrogyffroi

Mae newidiadau yng nghydbwysedd cyffroi ac ymatal  yng nghylchedau'r ymennydd yn ganolog i ddatblygiad epilepsi.

Ymhellach, mae yna gydnabyddiaeth gynyddol bod newid cydbwysedd cyffroi/ymatal y cortecs yn gyfraniad posibl at y risg ar gyfer anhwylderau seiciatrig fel awtistiaeth, ADHD a sgitsoffrenia.

Mae hyn yn arbennig o bwysig am fod yr anhwylderau seiciatrig hyn yn aml yn digwydd ar y cyd ag epilepsi, ynghyd â morbidrwydd cyffredin namau ar ddysgu a'r cof, sy'n awgrymu y gallai ymchwil yn y meysydd hyn helpu i ddatgelu mecanweithiau cyffredin.Mae'n gyffrous bod yr ymchwil hon hefyd yn codi'r posibilrwydd o ddatblygu therapïau newydd i'r anhwylderau hyn. Yma yn y Sefydliad Ymchwil rydyn ni'n astudio epilepsi ac anhwylderau perthynol drwy ddefnyddio rhychwant eang o dechnegau. Mae'r rhain yn cynnwys bôn-gelloedd a chelloedd iPS dynol, niwrowyddoniaeth systemau, seicoleg glinigol ac astudiaethau delweddu gweithredol, ar gleifion o'r Rhaglen Llawfeddygaeth Epilepsi Genedlaethol.