Niwroddatblygu

Mae gwreiddiau llawer o'r anhwylderau niwroseiciatrig mwyaf cyffredin i'w gweld yn natblygiad cynnar yr ymennydd. 

Dylanwadir ar risg ynglŷn â'r anhwylderau hyn gan eneteg a chan yr amgylchedd y mae'r ymennydd yn datblygu ynddo.

Rydyn ni'n deall bellach bod datblygiad yr ymennydd yn chwarae rhan bwysig nid yn unig mewn anhwylderau clasurol plentyndod megis awtistiaeth ac ADHD, ond hefyd mewn clefydau sy'n cychwyn yn nes ymlaen, megis sgitsoffrenia ac anhwylderau'r hwyliau.

Mae datblygiad yr ymennydd yn broses gymhleth sy'n digwydd dros flynyddoedd lawer a chydnabyddir yn fwyfwy ei fod yn ymestyn ymhell i mewn i'r ail ddegawd yn ein hoes.Yn y Sefydliad Ymchwil mae gennyn ni ddiddordeb mewn sut mae ffactorau genetig ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ddatblygiad yr ymennydd yn newid y risg o ddatblygu salwch meddwl, Rydyn ni'n astudio'r broses hon mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys defnyddio profion cellol, systemau enghreifftiol ac astudiaethau clinigol a gwybyddol ac astudiaethau delweddu.