Niwroddirywio

Mewn poblogaeth sy'n heneiddio, mae anhwylderau niwroddirywio'n dod yn fwyfwy cyffredin ac yn fwrn mawr i unigolion ac i'r gymdeithas.

Mae anhwylderau niwroddirywiol yn cynnwys dementia, megis clefyd Alzheimer, a hefyd clefyd Parkinson, clefyd Huntington ac anhwylderau perthynol eraill. Gan adeiladu ar gynnydd yn sgil darganfod seiliau genetig yr anhwylderau hyn, mae gwyddonwyr y Sefydliad Ymchwil yn cymryd rhan mewn ymchwil o astudiaethau cellol i astudiaethau clinigol. Mae'r rhain yn dadorchuddio seiliau'r anhwylderau hyn ac yn chwilio am ffyrdd newydd tuag at therapi. Ffyrdd sy'n cynnwys trawsblannu celloedd yn achos clefyd Huntington ac ymagweddau newydd megis modiwleiddio imiwn yng nghlefyd Alzheimer.